17.03.2015. skolotāju skolotāju dalība kursos "Individuālo mācību plānu izveidošana un skolēnu atbalsta pasākumu pielietojums mācību stundās"