1.klasē

Tur, kur Daugavgrīvas bērzi vīd,

Un kur Iļģuciema dienas slīd,

Tur no smilšu kalnu gālēm

Mūsu skolas gaisma slīd.

Iļģuciema vidusskola uzņem skolēnus

1.klasē 2016./17. mācību gadam

Skola piedāvā:

·        Angļu valodu no 1.klases

·        Datorzinības no 1.klases

·        Pagarinātās dienas grupu

·        Koriģējošo vingrošanu

·        Interešu izglītības pulciņus:

tautiskās dejas

kori

vokālo ansambli

muzikālo teātri

zīmēšanu un gleznošanu

netradicionālos rokdarbus

teātri

skolas vēstures muzeju

dabaszinības

orientēšanos un tūrismu

keramikas pulciņu

Skolā strādā:

Logopēds, psihologs, sociālais pedagogs

Skolas sporta zālē:                   

                          vispārējā fiziskā sagatavotība

                          nodarbības basketbolā, florbolā u.c. vada sporta skolas treneri

Skolas adrese:

Dzirciema ielā 109,

tālr. 67469690 (direktore),
tālr. 67469670 (direktores vietniece izglītības.jomā)

 

Līdzi jāņem: vecāku (aizbildņu) pase, bērna dzimšanas apliecība  

 

Dokumentus pieņem:

katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.00