1.klasē

 

Tur, kur Daugavgrīvas bērzi vīd,

Un kur Iļģuciema dienas slīd,

Tur no smilšu kalnu gālēm

Mūsu skolas gaisma slīd.

Iļģuciema vidusskola uzņem skolēnus

1.klasē 2017./18. mācību gadam

Skola piedāvā:

·        Angļu valodu no 1.klases

·        Datorzinības no 1.klases

·        Pagarinātās dienas grupu

·        Koriģējošo vingrošanu

·        Interešu izglītības pulciņus:

tautiskās dejas; mūsdienu dejas

kori; vokālo ansambli

muzikālo teātri; teātri

zīmēšanu un gleznošanu

netradicionālos rokdarbus

skolas vēstures muzeja pulciņu

dabaszinību pulciņu

orientēšanos un tūrismu

keramikas pulciņu

robotikas pulciņu

sporta pulciņus (florbols, basketbols un vispārējā fiziskā sagatavotība )

 

Skolā strādā:

Logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs

Skolas adrese:    Dzirciema ielā 109,

tālr. 67469690 (direktore),
tālr. 67469670 (direktores vietniece izglītības.jomā)

 

Līdzi jāņem: vecāku (aizbildņu) pase, bērna dzimšanas apliecība

 

 

Dokumentus pieņem: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.00