1.klasē

 

Tur, kur Daugavgrīvas bērzi vīd,

Un kur Iļģuciema dienas slīd,

Tur no smilšu kalnu gālēm

Mūsu skolas gaisma slīd.

Iļģuciema vidusskola uzņem skolēnus

1.klasē 2021./22. mācību gadam

Skola piedāvā:

·      Peldētapmācību 2. klasē

·      Pagarinātās dienas grupu līdz plkst.18.00

·      Interešu izglītības pulciņus:

tautiskās dejas;

mūsdienu dejas;

kori;

vokālo ansambli;

teātri;

zīmēšanu un gleznošanu;

skolas vēstures muzeja pulciņu;

dabaszinību pulciņu;

orientēšanās pulciņu;

keramikas pulciņu;

sporta pulciņus (florbols, basketbols u.c. sporta spēles, vispārējā fiziskā sagatavotība).

Skolā strādā:     Logopēds, psihologs, sociālais pedagogs,     

                                speciālais pedagogs, medmāsa   

Skola piedalās: Olimpiskajā kustībā “Sporto visa klase”

                           ERASMUS PLUS projektā (mūsu sadarbības partneri ir

                           no Kipras, Francijas, Lietuvas, Itālijas ) u.c.projektos

Skola organizē: vasaras nometnes,

                           skolai ir savs autobuss

Skolas adrese:  Dzirciema ielā 109,

tālr. 67469690 (direktore),
tālr. 67469670 (direktores vietniece izglītības.jomā)

Līdzi jāņem: vecāku (aizbildņu) pase, bērna dzimšanas apliecība