4.b klase projekta "Sporto visa klase" 1.kārtas tautasbumbas sacensībās ieguva 1.vietu.