4.b un 4.c klase sadraudzības pasākumā kopā ar Daugavgrīvas vidusskolas skolēniem