Aktivitātes

  Braucam, lai mācītos…

1.aprīlī Iļģuciema vidusskolas skolotājas un skolotājs – Andra Brice, Liene Bedre, Astra Tukiša, Sandra Zaiko, Kristīne Raipala, Zeltīte Liepiņa un Andris Batars – devās metodiskajā pieredzes apmaiņas seminārā uz Brocēnu vidusskolu.

Sadarbība aizsākās 2016.gada pavasarī, kad latviešu valodas skolotājas uzņēma 7 savas kolēģes no Brocēniem. 2017.gadā uz Brocēnu vidusskolu devās ne tikai latviešu valodas, bet arī svešvalodu skolotājas. Savukārt 2018.gada 26.aprīlī Iļģuciema vidusskolā ciemojās 17 Brocēnu novada skolu latviešu, angļu un krievu valodas skolotājas. Tikšanās mērķis joprojām nemainīgs – dalīties pieredzē un uzkrāt jaunas idejas darbam.

 Šogad tika vērotas latviešu valodas un  literatūras stundas 6.-8.klasē, globālās izglītības stunda “Kultūru daudzveidība” 7.klasē, kā arī zēnu un meiteņu mājturības un tehnoloģiju stundas.

Seminārā 2.daļā skolotājas iesaistījās nodarbībā par tēmām “Sasniedzamais rezultāts” un „Starpdisciplināra stunda”, ko vadīja Brocēnu vidusskolas skolotāja un izglītības un kultūras institūta “VITAE” lektore Laura Miķelsone.

Savukārt dienas beigās rīdzinieki Brocēnu un Saldus mājražotāju veikaliņā “Bodnīca” personalizētā meistarklasē apgleznoja koka dēlīšus.

Paldies Brocēnu vidusskolas kolektīvam par laipno uzņemšanu! Paldies Iļģuciema vidusskolas vadībai par atbalstu pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanā!

Galerija