Angļu valodas olimpiādes

 Angļu valodas olimpiādes

Pirmajā mācību semestrī 8. un 9. klašu skolēniem tika organizētas skolas mācību olimpiādes angļu valodā.

8. klašu grupā vietu sadalījums ir sekojošs:

Artis Vīksna (8.a klase)- 1. vieta

Linda Ezīte (8.a klase)- 2. vieta

Kristaps Skalbe (8.a klase)- 3.vieta

Oskars Strazdiņš (8.a klase)- pateicība

Gusts Gailāns (8.b klase)- pateicība

Artis Vīksna piedalījās arī angļu valodas olimpiādē „Patnis” un ieguva atzinību.

 

9. klašu grupā:

Rūdolfs Apse (9.b klase)- 1.vieta

Dāvis Grīnbergs (9.a klase)- 2.vieta

Lūcija Pulka (9.b klase)- 2.vieta

Roberta Zariņa (9.a klase)- 3.vieta

Una Deksne (9.b klase)- atzinība

Artis Kazeks (9.a klase)- atzinība

Paldies visiem skolēniem par uzdrīkstēšanos!

 

Svešvalodu metodiskās komisijas vārdā apkopoja angļu valodas skolotājas Gunta Tropa un Indra Egle