Ārpusstundu nodarbību grafiks

 

 

APSTIPRINĀTS AR DIREKTORA RĪKOJUMU NR.VSIL-15-7-ris  05.01.2015.

 

Iļģuciema vidusskolas

interešu izglītības pulciņu nodarbības 2014./2015.m.g.

 Sastādīja Aija Staģe 6746970