Ārpusstundu nodarbību grafiks

 

Apstiprināts ar 2017.gada 14.marta direktora rīkojumu Nr.VSIL-17-43-rs

Iļģuciema vidusskolas

 

interešu izglītības pulciņu nodarbības 2016./2017.m.g. 

 

 

Klašu grupa

Diena

Laiks

Vieta

Sandra Keisele

 

 

 

 

(Tautiskās dejas)

    1.(1.grupa)

II

13.30 - 14.50

Aktu zāle

 

3. - 4.

II

14.50 – 16.10

Aktu zāle

 

3. - 4.

IV

13.30 – 14.50

Aktu zāle

 

    1.(1.grupa)

IV

14.50.  – 16.10

Aktu zāle

Katrīna  Zotova

 

 

 

 

(Tautiskās dejas)

1.(2.grupa)

I,III

13.20 – 14.20

Aktu zāle

 

2.

I,III

14.20 – 15.40

Aktu zāle

 

5. – 6.

I,III

15.40 - 17.00

Aktu zāle

Andra Krūmiņa

 

 

 

 

(Koris)

1.A

V

12.40 – 13.20

306./ Aktu zāle

 

1.B

I

12.40 – 13.20

306./ Aktu zāle

 

1.C

II

12.40 - 13.20

306./ Aktu zāle

 

2. - 4.

II

14.10 - 16.10

306./ Aktu zāle

 

 

IV

13.20 – 15.20

306./ Aktu zāle

 „Dadzīši” (Vokālais ansamblis)

2. – 4.

I,II,IV,V

7.55 – 8.35

306.

Kristīne Gaile

 

 

 

 

(Koris)

5. - 12

II,IV,V

7.55 – 8.35

125./Aktu zāle

 

 

II

15.30 – 16.10

125./Aktu zāle

(Ansamblis)

5 .- 12.

II, V

14.10 - 14.50

125./ Aktu zāle

(Muzikālais teātris)

  1. - 4.

II,V

14.50 – 15.30

125./Aktu zāle

 

 

V

15.30 – 16.50

125./Aktu zāle

Iveta Tauriņa/ Andra Brice

 

 

 

 

(Skolas vēstures muzejs/)

5.- 12.

II

15.00 - 16.20

301.

Andra Brice

 

 

 

 

(Zīmēšana/gleznošana)                  

1.- 6.

I

15.05 - 16.25

127.

 

 

 

 

 

Dace Neicgale

 

 

 

 

(Netradicionālie rokdarbi)

4. – 10.

IV

15.00 – 16.20

222.

Līvija Roze

 

 

 

 

 „Kuššš” (Teātra pulciņš)

1.-7.

II,IV

14.10 - 15.00

117./Aktu zāle

 

10.-12.

 

15.00 -16.10

117./Aktu zāle

Dace Samete

 

 

 

 

Dabaszinību pulciņš „Jaunais pētnieks”)

1.

I

14.20 – 15.00

219.

 

2.

I

15.05 – 15.45

219.

 

3.- 4.

I

15.45. – 17.05

219.

Līga Vabulniece

 

 

 

 

(Orientēšanās, tūrisma pulciņš „Horizonts”)

6. – 9.

III

15.50 – 17.10

224.

Anna Pudule

 

 

 

 

(Mūsdienu dejas

5. – 9.

III

16.00 – 18.00

Aktu zāle

Alda Juškevica

 

 

 

 

(Basketbols)                     VAKANCE

1.-2.zēni

II,III

13.20 – 14.40

Sporta zāle

(Florbols)

7.-9.meitenes

II

16.00 – 17.20

Sporta zāle

 

 

III

7.55 - 8.35

Sporta zāle

 

 

IV

16.00 – 16.40

Sporta zāle

(Florbols)

10.-12.meitenes

II

17.20 – 18.40

Sporta zāle

 

 

IV

17.40 – 19.00

Sporta zāle

Andris Tirša

 

 

 

 

(Basketbols)                           VAKANCE

1.-3.meit.

II,IV

14.00 – 15.20

Sporta zāle

(Florbols)

4. – 6.meitenes

II

15.20 – 16.40

Sporta zāle

 

 

IV

7.55 – 8.35

Sporta zāle

(Florbols)

7. – 9.zēni

II

16.40 – 18.00

Sporta zāle

 

 

IV

16.20 – 17.40

Sporta zāle

Artūrs Lasmanis

 

 

 

 

(Florbols)

10. – 12. zēni

II,IV

18.40 – 20.00

Sporta zāle

(Basketbols)                              VAKANCE

      3.- 4.zēni

I,IV

13.20 – 14.40

Sporta zāle