Atvērto durvju dienas

  Atvērto durvju diena Iļģuciema vidusskolā.

Rihards Murāns 12.a 

2012. gada 28.aprīlī Iļģuciema vidusskola vēra savas durvis jauniem un aktīviem jauniešiem, lai radītu priekšstatu par Iļģuciema vidusskolas mācību procesu, informētu par ārpusstundu nodarbībām un citām atraktīvām aktivitātēm. Atvērto durvju dienas ietvaros interesentiem bija iespēja vērot skolas ārpusstundu pulciņu priekšnesumus, kas atspoguļoja skolēnu radošo ikdienas daļu Iļģuciema vidusskolā.

Savos iespaidos un emocijās labprāt dalījās Diāna Zemitāne, kura pēc pamatskolas beigšanas, ir izvēlējusies arī turpmāk būt Iļģuciema vidusskolas skolniece.

 „Atvērto durvju dienu pasākumu es vērtēju ļoti atzinīgi, it sevišķi deju kolktīva „Pipariņš” priekšnesumus. Skolēnu radošo spēju demonstrējumi piesaistīja manu uzmanību, tie šķita aizraujoši un oriģināli. To gaisotni, kas nav redzama, bet noteikti ir izjūtama Iļģuciema vidusskolā, ir vārdos grūti aprakstīt. Skolotāji noteikti ir ieinteresēti skolēniem iemācīt, ko lieliski pierāda labiekārtotā skolas mācību vide un nemitīgie tās uzlabojumi, piemēram, arvien jaunu mācību tehnoloģiju iegāde. Lieki piebilst, ka Iļģuciema vidusskolas daudzos lieliskos startus un panākumus sportā, kas tikai pierāda, cik ļoti konkurētspējīgi mēs spējam būt vismaz Rīgā.”

Mazliet vairāk par priekšnesumu, kuram nopietni gatavojās deju kolektīvs „Pipariņš”, stāsta Elizabete Zirnīte:

„Kopumā priekšnesums bija izdevies, vismaz tā man pašai, uz skatuves dejojot, šķita, lai gan no malas varbūt izskatījās citādāk. Mēs dejojām ne tās vieglākās dejas: „Viņi dejoja vienu vasaru” un „Ābrama polku” . Skatītājiem vairāk, manuprāt, varētu patikt „Viņi dejoja vienu vasaru”, kas ir daudz lēnāka, plūstošāka, ar vienkāršākiem deju soļiem, ko pavisam noteikti nevar teikt par „Ābrama polku.”

Veiksmīgs un interesants bija šis atvērto durvju dienas pasākums gan no informatīvā, gan arī no organizatoriskā aspekta. Apmeklētāji šķita ieinteresēti skolēnu sagatavotajos priekšnesumos, kas ir aktuāli gan skolēniem, gan arī pašiem skolotājiem.