Bibliotēkas izsniegto mācību grāmatu lietošanas kārtība

 

 

IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA

Dzirciema ielā 109, Rīgā, LV-1055, Reģ. Nr.3513900770

tālrunis 67469690, fakss 67469690, e-pasts icvs@riga.lv

 

 

Bibliotēkas izsniegto mācību grāmatu lietošanas kārtība

 

2012. gada 15. maijā

 

izdota saskaņā ar

Iļģuciema vidusskolas bibliotēkas reglamentu

 

I Vispārīgie jautājumi

Šī kārtība izdota, pamatojoties uz Iļģuciema vidusskolas bibliotēkas reglamentu.

 

II Skolēnu tiesības

2.1. Saņemt informāciju par skolas bibliotēkā esošajām mācību grāmatām, to daudzumu un izmantošanas iespējām;

2.2. esošās mācību grāmatas, atbilstoši mācību priekšmetu sarakstam, saņemt uz visu mācību gadu darbam mājās;

2.3. atklājot, ka grāmata bojāta, 2 dienu laikā bibliotēkā apmainīt to pret nebojātu vai arī

saņemt bibliotekāres ierakstu attiecīgajā grāmatā par konstatētajiem bojājumiem;

2.4. mācību gada sākumā, saņemot grāmatas, tiek izvērtēta skolēna attieksme pret iepriekšējā mācību gada laikā lietotajām grāmatām: rūpīgākie skolēni iespēju robežās saņem labāk saglabātās grāmatas.

 

III Skolēnu pienākumi

3.1. pēc mācību grāmatu saņemšanas nekavējoties pārbaudīt katru grāmatu;

3.2. trīs dienu laikā pēc mācību grāmatu saņemšanas tās apvākot;

3.3. pēc grāmatu saņemšanas nekavējoties katras grāmatas beigās ierakstīt savu vārdu,

uzvārdu un klasi;

3.4. mācību grāmatā neveikt nekādas piezīmes ar pildspalvu, svešvalodu grāmatās nerakstīt arī ar zīmuli;

3.5. darbā ar grāmatu lietot grāmatzīmes;

3.6. katra mācību gada beigās vai aizejot uz citu skolu visas grāmatas nodot bibliotēkā;

3.7. pirms grāmatu nodošanas bibliotēkā rūpīgi salabot un izdzēst ar zīmuli veiktos ierakstus;

3.8. savlaicīgi un bez atgādinājuma salabot mācību grāmatām radušos bojājumus;

3.9. mācību gada laikā lietot tikai apvākotu grāmatu.

 

IV Kārtības neievērošanas gadījumā

4.1. ja grāmata pazaudēta vai sabojāta (sasmērēta, saplēsta, izdarīti ieraksti ar pildspalvu), tās vietā par saviem līdzekļiem jāiegādājas un bibliotēkā jānodod tāda paša nosaukuma jauna grāmata;

4.2. ja bibliotēkā nav nodotas iepriekšējā mācību gada grāmatas, bibliotekārei ir tiesības

neizsniegt šim mācību gadam nepieciešamās grāmatas, līdz brīdim, kad atdotas visas

iepriekšējā gada grāmatas vai veikta līdzvērtīgu grāmatu iegāde.


Vakances