British Council un RIIMC kopprojekts “Darīt kopā”

 

 http://brand.britishcouncil.org/wp-content/uploads/2012/03/corp.gif

Uzsākam darbu British Council un RIIMC kopprojektā “Darīt kopā”

13.-14.augustā mūsu skolas skolotājas Guna Pudule un Marija Rimša piedalījās British Council pārstāvniecības Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra kopprojekta skolām “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”) 2 dienu ievadseminārā  atpūtas kompleksā “Turbas” Ikšķiles novada Tūrkalnē.

Šajā projektā ar 5 Latvijas pašvaldību Izglītības pārvalžu uzaicinājumu piedalās 14 skolu skolotāji no Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Jūrmalas un Ventspils latviešu un mazākumtautību skolām, veidojot skolu sadarbības pārus. Mūsu skola sadarbosies ar Rīgas 54.vidusskolu.

Lielais projekta virsmērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā - starp viena vai dažādu priekšmetu skolotājiem, vadības komandām, metodisko komisiju vadītājiem u.c., mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

Kopumā tiks īstenoti 7 projekti, to skaitā arī mūsu skolas un 54.vidusskolas kopprojekts “Vienā laivā (uz izaugsmi un viens otru papildinot)”.

Pirmajā tikšanās reizē galvenā uzmanība tika pievērsta projekta detalizētākai izstrādei. Galvenās tēmas bija pievērstas sadarbības izpratnes jautājumiem un sadarbības prasmju attīstīšanai starp projekta skolām (Inga Pāvula, projekta satura vadītāja), publicitātes aspektiem (Kristīne Tjarve, British Council pārstāvniecības Latvijā komunikācijas vadītāja) un praktiskai projektu plānošanai un vadīšanai (Signe Neimane, projekta vadītāja), kā arī skolu komandas prezentēja savas vizītkartes, iekļaujot informāciju par abām partnerskolām un cilvēkiem, kuri darbosies projektā, atbildot uz jautājumu – kāpēc mums ir svarīgi piedalīties.

Ieskats skolu komandu ieguvumos:

“Negaidījām, ka mums izdosies tik labi sadarboties ne tikai darba grupā, bet arī ar citiem kolēģiem un projekta vadību”. /Rēzekne/

“Sašaurinājām un konkretizējām mērķi, rezultātus, saplānojām iesaistīto cilvēku skaitu, sākām veidot konkrētu aktivitāšu plānu.” /Rēzekne/

“Ieguvām jaunus draugus. Pilnībā visu pārstrādājām.” /Jūrmala/

“Negaidījām, ka projekts tik ļoti aizraus, jaunas iepazīšanās.” /Rīga.

“Ļoti precīza un plānota darba organizācija. pozitīva sadarbība divu dienu garumā.” /Liepāja/

“Precizējām un īsinājām sava projekta mērķi, konkretizējām projekta rezultātus. Gaidas attaisnojās.” /Rīga/

“”Ieslēdzās” realitātes sajūta – tas jādara būs konkrētiem cilvēkiem, jāatrod tam laiks. “Baigais” menedžments!” /Rīga/

 

Lai mums visiem kopā izdodas!

  

Rakstu sagatavoja Guna Pudule,

izmantojot Ingas Dravenieces, projekta “Darīt kopā” vadītājas asistentes, sagatavotā raksta “British Council un RIIMC kopprojekts skolām “Darīt kopā” uzsāk savu ceļu 2019. gada 13. Augustā” informāciju (https://riimc.lv/lv/news/british-council-un-riimc-kopprojekts-skolam-darit-kopa-uzsak-savu-celu-2019-gada-13-augusta/943)

https://www.britishcouncil.lv/

https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia

 

 

 


Vakances