Dalība konkursos

Noslēdzies asociācijas rīkotais Aspazijas un Raiņa   skolēnu jaunrades  konkurss, veltīts dzejnieku  150. dzimšanas dienai  un LVLSA  20 gadu jubilejai

          Iesūtītie darbi no visiem Latvijas reģioniem liecina, cik radoši un ieinteresēti skolēni spēj interpretēt  Aspazijas un Raiņa darbus vārdā, vizuālajās zīmēs un mūzikā,  pētot viņu personību un daiļradi.  Konkursam pavisam iesniegti un novērtēti  410  darbi : 364 apsveikumi un 46 skaņdarbi.Žūrijas komisijas priekšsēdētāja – A.Tora, komisijas locekļi- V.Bertrande, G.Jablovska ( Raiņa muzejs) , B.Freimane ( Aspazijas māja Dubultos), I.Āboliņa ( keramiķe), I.Kadiķe ( VISC), mūziķi - I.Teterovskis un M. Ruskis.

      Aspazijas jaunrades konkursa laureātu darbus var aplūkot jūnijā atvērtajā apsveikumu izstādē Dubultu Aspazijas mājā. Savukārt Raiņa 150. dzimšanas dienai veltītais  konkurss noslēdzās novembrī, un skolēnu apbalvošana notika  2015. gada 26. novembrī sarīkojumā “Lai gals top sākums” Rīgas Latviešu biedrības namā, kur ar  darbiem uzstājās abu konkursu 1.vietu ieguvēji. Šis sarīkojums bija organizatorisks un māksliniecisks rezumējums dzejnieku jubilejas gadam un asociācijas 20 gadu pastāvēšanas svinību mirklis. Pasākuma scenāriju veidoja A.Vanaga sadarbībā ar A.Toru, V.Bertrandi, A.Lozdu  un A.Čoiču. No apsveikumiem un muzikālajiem skaņdarbiem tika izveidota koncertprogramma kā emocionāls noslēgums skolu jaunatnes un viņu pedagogu ieguldījumam Aspazijas un Raiņa personības lieluma un viņu mākslas izpratnē un popularizēšanā. Tika pasniegtas arī 4 keramiķes Ineses Āboliņas īpaši šim pasākumam veidotās Lielā un Mazā kaķa balvas, ko finansiāli atbalstīja Jūrmalas pilsētas muzejs. Liels paldies jāsaka arī apgādam „Zvaigzne ABC” par laureātiem dāvinātajām grāmatām, Guntara Rača „Mikrofona ierakstu” studijai par 10 mūzikas CD ar Aspazijas un Raiņa vārdiem, Latvijas Kultūrkapitāla fondam par piešķirtajiem līdzekļiem noslēguma pasākuma telpu īrei, žūrijas komisijas locekļu darba apmaksai, daļas balvu iegādei un  Aspazijai veltīto apsveikumu izstādes iekārtošanai Dubultu Aspazijas mājā. Sadarbībā ar VISC vadītāja vietnieci A.Bērziņu 33 LVLSA  biedri par radošu un nesavtīgu darbu  literatūras, valodas un kultūras vērtību iedzīvināšanā Latvijas izglītībā saņēma VISC Pateicības, visi pārējie - asociācijas Daudzināšanas rakstu. Visi pasākuma dalībnieki saņēma arī pildspalvu ar asociācijas 20. gadadienas simboliku.

          Sarīkojumā piedalījās  32  LVLSA biedri, 44 pedagogi, kas veicinājuši bērnu un jauniešu pašizpausmi šajos konkursos, 102 skolēni- konkursa laureāti un atzinību pelnījušie-, kā arī viesi: izglītības un zinātnes ministres padomniece komunikācijas jautājumos Ilze Salna, VISC vadītāja vietniece Agra Bērziņa, VISC speciālistes Astra Aukšmuksta, Aiva Šenne, Ilze Kadiķe, apgāda „ Zvaigzne ABC” projektu vadītāja Inese Auziņa, Dubultu Aspazijas mājas speciāliste Baiba Freimane. Klātesošos ar savu priekšnesumu un vērtējumu iepriecināja žūrijas komisijas pārstāvis mūziķis Mārtiņš Ruskis.

         Kopā apbalvoti  110 skolēni un viņu 22 skolotāji, pasniedzot Daudzināšanas rakstu un balvā grāmatu, CD vai biļetes uz Nacionālā teātra izrādi „Raiņa sapņi”. Skolēni konkursā ieguvuši 18 - 1. vietas, 19 - 2. vietas, 17 -3. vietas un 57 atzinības. Konkursa līderes ir divas ģimnāzijas : ar 7 godalgotām vietām -- Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, ar 5 godalgām - Rīgas Valsts 2. ģimnāzija. Visaugstākie infdividuālie sasniegumi ir Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolniecei Agatei Kūkojai- 1.vieta abos konkursos un Lielā kaķa balva ( skolotāja I.Prikule) un Talsu pamatskolas skolēnam Dāvidam Balodim ( skolotāja Dina Bičule), kurš Aspazijas konkursā par savām kompozīcijām ieguva 1.un 2.vietu un saņēma Mazā kaķa balvu. Savikārt otra Mazā kaķa balva aizceļoja līdzi  Aizkraukles novada ģimnāzijas skolēnam Kristeram Kokaram ( skolotāja Lolita Ondzule), bet otrs Lielais kaķis palika Rīgā pie Rīgas 64. vidusskolas 12. klases skolēna Edgara Šūpola ( skolotāja Arnita Čoiča).

 

Konkursa laureāti

 

Skolēns

Skola

Iegūtā vieta

Pedagogs

 

   4.-6. kl.

1.

Rūta Siliņa

Tukuma 2. pamatskola

1.

Vineta Rozenberga

2.

Estere Peipa

Tukuma 2. pamatskola

1.

Evita  Puriņa

3.

Justīne Riekstiņa

Tukuma 2. pamatskola

1.

Daiga  Budreika

4.

Adrija Silva Kukuvasa

Jaunmārupes pamatskola

1.

Lelde  Bahmane

5.

Aleksandra Anna Meinerte

Jaunmārupes pamatskola

1.

Lelde Bahmane

6.

Kerija Keita Kampāne

Aglonas internātvidusskola

1.

Vanda Vanaga

7.

Loreta Indriksone

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija

2.

Biruta Vaivode

8.

Laima Adijāne

Rēzeknes pamatskola

2

Iveta Maizika

9.

Laura Miķelsone

Aizkraukles pilsētas sākumskola

2.

Ināra Pumpase

10.

Annika Lanka

Liepājas Raiņa 6.vidusskola

2.

Daiga Straupeniece

11.

Laura Smika

Naukšēnu novada vidusskolas filiāle Ķoņu skola

2.

Agrita Gruzdiņa

12.

Dārta Alksnīte

Cēsu Pastariņa sākumskola

3.

Lilita Kampenusa

13.

Edvards Kaļva

Alojas Ausekļa vidusskola

3.

Ilona Vītola

14.

Kristīne Lepina

O. Vācieša Gaujienas vidusskola

3.

Lūcija Karpača

15.

Jānis Andis Lapāns

Imantas vidusskola

3.

Silvija Ludženiece

16.

Dāvis Storķis

Skrundas 1. vidusskola

3.

Silva Pētersone

 

7.-9. kl.

17.

Dāvids  Balodis

Talsu  pamatskola

1. un 2.,

balva     „Mazais kaķis”

Dina Bičule

18.

Kristers  Kokars

Aizkraukles novada ģimnāzija

1. ,

balva     „Mazais kaķis”

Lolita Ondzule

19.

Pauls Nartišs

Krāslavas pamatskola

1.

Ilona Aprupe

20.

Tanisa Mihaiļenko

Jelgavas Valsts ģimnāzija

1.

Signe Lūsiņa

21.

Natālija Naumenko

Daugavpils 17. vidusskola

2.

Jeļena Storožuka

22.

Krista Cekule

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

2. un 3.

Daina Štokmane

23.

Nadīna Valdmane

Tukuma Raiņa ģimnāzija

2.

Ieva Zariņa

24.

Gustavs  Māziņš

Valmieras 5.vidusskola

2.

Līga Kliesmete

25.

Dace  Ignatova

Krimuldas vidusskola

2.

Astrīda Podziņa

26.

Linda Klāra Pickēna

Gramzdas pamatskola

3.

Maija Bungše

27.

Amanda Nikola Daiga, Ivars Arvis Buka

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

3.

Raita Šūpola

Agnese Puķe

28.

Elizabete Gaile, Renāte Kupcova

 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

3.

Iveta Maizika

29.

Elizabete Rupā

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

3.

Sarmīte Arbidāne

30.

Megija Medne

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

3.

Sarmīte Arbidāne

31.

Patrīcija Jolkina

Rūjienas vidusskola

3.

Alda Alksne

 

10.-12. kl.

32.

Agate Kūkoja

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Divas 1.  vietas,

balva     „Lielais kaķis”

Irēna Prikule

33.

Edgars  Šūpols

Rīgas 64. vidusskola

1., balva     „Lielais kaķis”

Arnita Čoiča

34.

Friederika Echenbaum

Ādažu Brīvā Valdorfa skola

1.

Inga Zemīte

35.

Elizabete Skudiķe

Ogres Valsts  ģimnāzija

1.

Svetlana Sermule

36.

Anete Aizbalte

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola” Saules skola”

1.

Edīte Goģe

37.

Jeļizaveta Smirnova

Zolitūdes ģimnāzija

1.

Dzidra Bukļeviča

38.

Betija Celitāne

Iecavas vidusskola

1.

Maruta Lasmane

 

Džūlija Rodenkirhena

Iecavas vidusskola

2.

Maruta Lasmane

39.

Žanna Gribanova

Rīgas 89.vidusskola

2.

Vineta Bertrande

40.

Egils Matīss Leimanis

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

2.

 

41.

Laura  Švānberga

Jelgavas Valsts ģimnāzija

2. un 3.

Elita Indriksone

42.

Arta Bārda

Alojas Ausekļa vidusskola

2.

Ilona Vītola

43.

Samanta Škuškauniece

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

2.

Irēna Prikule

44.

Žaklīna  Rodņina

Vecumnieku vidusskola

2.

Ingrīda Segliņa

45.

Darja Vetrova

Draudzīgā  aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

2.

Laima Pērkone

46.

Arta Alksnīte

Draudzīgā  aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

3.

Laima Pērkone

47.

Una Zvirbule

Iļģuciema vidusskola

3.

Sandra Zaiko

48.

Nadīna Valdmane

Tukuma Raiņa ģimnāzija

3.

Iveta Āboliņa

49.

Santa Madelaina Marka

Valmieras Viestura vidusskola

3.

 

50.

Mārtiņš Elsiņš

Alojas Ausekļa vidusskola

3.

Ilona Vītola

 

Apkopoja A.Vanaga