Grāmatas

 

1.klase

N.p.k.

Autors

Nosaukums

Izdevniecība

1.

Z.Anspoka

Latviešu valoda 1.klasei, 1.d. Mācību grāmata.

Lielvārds

2.

Z.Anspoka

Latviešu valoda 1.klasei, 2.d.  Mācību grāmata.

Lielvārds

3.

I.Helmane, A.Dāvīda

Matemātika 1.klasei, 1.d. Mācību grāmata.

Lielvārds

4.

I.Helmane, A.Dāvīda

Matemātika 1.klasei, 2.d. Mācību grāmata.

Lielvārds

5.

I.Helmane, A.Dāvīda

Matemātika 1.klasei. Darba lapas

Lielvārds

6.

Z.Anspoka.

Latviešu valoda 1.klasei. Darba lapas

Lielvārds

7.

R.Arājs, V.Drulle u.c.

Izzini pasauli! Dabasszzinību pētījumu burtnīca 1.klasei

Zvaigzne ABC

8.

R.Arājs, V.Drulle u.c.

Izzini pasauli! Dabasszzinības 1.klasei

Zvaigzne ABC

8.

L.Lasmane

Ar gudru ziņu. Mūzikas darba burtnīca 1.d.

RaKa

9.

Autoru kolektīvs

Ar gudru ziņu. Mūzikas darba burtnīca 2.d.

RaKa

10.

Erocak, Perret

Our Discovery Island 1.daļa Activity Book

Pearson

11.

Erocak, Perret

Our Discovery Island 1.daļa Pupils Book

Pearson

2.klase

N.p.k.

Autors

Nosaukums

Izdevniecība

1.

I.Helmane, A.Dāvīda

Matemātika 2.klasei, 1.d. Mācību grāmata

Lielvārds

2.

I.Helmane, A.Dāvīda

Matemātika 2.klasei, 2.d. Mācību grāmata

Lielvārds

3.

I.Helmane, A.Dāvīda

Matemātika 2.klasei.Darba lapas

Lielvārds

4.

Z.Anspoka

Latviešu valoda 2.klasei, 1.d. Mācību grāmata

Lielvārds

5.

Z.Anspoka

Latviešu valoda 2.klasei, 2.d. Mācību grāmata

Lielvārds

6.

Z.Anspoka

Latviešu valoda 2.klasei. Darba lapas

Lielvārds

7.

R.Arājs, V.Drulle u.c.

Izzini pasauli! Dabaszinību darba burtnīca 2.kl.

Zvaigzne ABC

8.

R.Arājs, V.Drulle u.c.

Izzini pasauli! Dabaszinības 2.klasei

Zvaigzne ABC

9.

L.A.Erocak

Our Discovery Island-1. Mācību grāmata

Pearson

10.

L.A.Erocak

Our Discovery Island-1. Darba burtnīca

Pearson

11.

L.Lasmane

Ar gudru ziņu. Mūzikas darba burtnīca 2.klasei, 1.d.

RaKa

12.

L.Lasmane

Ar gudru ziņu. Mūzikas darba burtnīca 2.klasei, 2.d.

RaKa

 

3.klase

N.p.k.

Autors

Nosaukums

Izdevniecība

1.

Z.Anspoka

Latviešu valoda 3.klase, 1.d. Mācību grāmata

Lielvārds

2.

Z.Anspoka

Latviešu valoda 3.klase, 2.d. Mācību grāmata

Lielvārds

3.

Z.Anspoka

Latviešu valoda 3.klasei. Darba lapas

Lielvārds

4.

I.Valtasa

Matemātika 3.klasei, 1.pusgads

Pētergailis

5.

I.Valtasa

Matemātika 3.klasei, 2.pusgads

Pētergailis

6

R.Arājs, V.Drulle,A.Miesniece

Izzini pasauli! Dabaszinības 3.kl.

Zvaigzne ABC

7.

R.Arājs, V.Drulle,A.Miesniece

Izzini pasauli! Darba burtnīca dabaszinībās 3.kl.

Zvaigzne ABC

8.

S.Salaberri

Our Discovery Island-2. Mācību grāmata

Pearson

9.

S.Salaberri

Our Discovery Island-2. Darba burtnīca

Pearson

10.

L.Lasmane, I.Millere

Ar gudru ziņu.Mūzika.Darba burtnīca, 1.d.

RaKa

11.

L.Lasmane, I.Millere

Ar gudru ziņu.Mūzika.Darba burtnīca, 2.d.

RaKa

 

4.klase

N.p.k.

Autors

Nosaukums

Izdevniecība

1.

Z.Anspoka

Latviešu valoda , literatūra 4.klasei, 1.d.

Lielvārds

2.

Z.Anspoka

Latviešu valoda , literatūra 4.klasei, 2.d.

Lielvārds

3.

Z.Anspoka

Latviešu valoda, literatūra 4.klasei. Darba lapas

Lielvārds

4.

 

I.Valtasa, I.Lude

Matemātika 4.klasei, 1.pusgads

Pētergailis

5.

 

I.Valtasa, I.Lude

Matemātika 4.klasei, 2.pusgads

Pētergailis

6.

R.Arājs, V.Drulle u.c.

Izzini pasauli! Dabaszinības 4.klasei

Zvaigzne ABC

7.

R.Arājs, V.Drulle u.c.

Izzini pasauli! Dabaszinību darba burtnīca 4.klasei, 1.d.

Zvaigzne ABC

8.

R.Arājs, V.Drulle u.c.

Izzini pasauli! Dabaszinību darba burtnīca 4.klasei, 2.d.

Zvaigzne ABC

9.

S.Salaberri

Our Discovery Island-3, mācību grāmata

Pearson

10.

S.Salaberri

Our Discovery Island-3, darba burtnīca

Pearson

 

5.klase

N.p.k

Autors

Grāmatas nosaukums

Izdevniecība

1.

S.Ābola, I. Zemīte

Literatūra 5.klasei, 1.daļa

Zvaigzne ABC

2.

S.Ābola, I. Zemīte

Literatūra 5.klasei, 2.daļa

Zvaigzne ABC

3.

G. Sālījuma,V. Valtere

Valodas labirinti. Latviešu valoda 5.kl.

Zvaigzne ABC

4.

I.Lude, J.Lapiņa

Matemātika 5.klasei

Pētergailis

5.

I.Vasmanis, I.Vilkārse

Mūzika 5.klasei

Zvaigzne ABC

6.

M.Kusiņa, V.Mežzīle u.c.

Izzini pasauli! Dabaszinības 5. klasei

Zvaigzne ABC

7.

Autoru kolektīvs

Real Life Elementary .Mācību grāmata

Pearson Longman

8.

Autoru kolektīvs

Real Life Elementary .Darba burtnīca

Pearson Longman

 

 

 

6. klase

 

 

Nr.p.k.

Autors

Grāmatas nosaukums

 

Izdevniecība

 

1.        

I.Strēle, J.Strēlis

Literatūra 6.klasei, 1.daļa

Zvaigzne ABC

2.        

I.Strēle, J.Strēlis

Literatūra 6.klasei, 2.daļa

Zvaigzne ABC

3.        

A.Rudzīte, D.Štokmane

Valodas labirinti 6.kl.

Zvaigzne ABC

4.        

I.Lude, J.Lapiņa

Matemātika 6.klasei

Pētergailis

5.        

S.Goldmane, A.Kļaviņa u.c.

Pasaules vēsture pamatskolai, 1.d.

Zvaigzne ABC

6.        

S.Goldmane, A.Kļaviņa u.c.

Latvijas vēsture pamatskolai, 1.d.

Zvaigzne ABC

7.        

I.Kreicberga u.c.

Izzini pasauli! Dabaszinības 6. klasei

Zvaigzne ABC

8.        

I.Grauzdiņa, Vasmanis

Mūzika 6.klasei

Zvaigzne ABC

9.        

Э.Архангельская u.c

Просто по – русски 6.klasei. Mācību grāmata

Retorika A

10.    

Э.Архангельская u.c

Просто по – русски 6.kl. Darba burtnīca, 1. daļa

Retorika A

11.    

Э.Архангельская  u.c

Просто по – русски 6.kl. Darba burtnīca,2. daļa

Retorika A

12.    

G.Kopp, S.Butner

Planet-1, māc. grām.

Hueber Verlag

13.    

G.Kopp, S.Butner

Planet-1, darba burtnīca

Hueber Verlag

14.    

Peter Moor

Real Life Elementary Student’s Book

Pearson Longman

15.    

Peter Moor

Real Life Elementary Workbook

Pearson Longman

 

    7.klase

N.p.k.

Autors

Nosaukums

Izdevniecība

1.

B.Āboltiņa, S.Januma

Matemātika 7.klasei, 1.daļa

Zvaigzne ABC

2.

B.Āboltiņa, S.Januma

Matemātika 7.klasei, 2.daļa

Zvaigzne ABC

3.

D.Štokmane, I.Vīduša

Literatūra 7.klasei, 1.daļa

Zvaigzne ABC

4.

D.Štokmane, I.Vīduša

Literatūra 7.klasei, 2.daļa

Zvaigzne ABC

5.

A.Biseniece

Kontinentu ģeogrāfija 7.klasei.Mācību grāmata

Zvaigzne ABC

6.

A.Biseniece

Darba burtnīca kontinentu ģeogrāfijā, 1.daļa

Zvaigzne ABC

7.

A.Biseniece

Darba burtnīca kontinentu ģeogrāfijā, 2.daļa

Zvaigzne ABC

8.

S.Goldmane, A.Kļaviņa u.c.

Latvijas vēsture pamatskolai, 2.d.

Zvaigzne ABC

9.

V.Purēns

Pasaules vēsture pamatskolai.2.daļa.Viduslaiki

RaKa

10.

S.Grigus, B.Zeiļaka

Valodas labirinti 7.klasei

Zvaigzne ABC

11.

A.Aizpure

Bioloģija 7.klasei. Botānika

Zvaigzne ABC

12.

I.Grauzdiņa, I.Vasmanis

Mūzika 7.klasei

Zvaigzne ABC

13.

G.Kopp, S.Butner

Planet-1, vācu val., mācību grāmata

Hueber Verlag

14.

G.Kopp, S.Butner

Planet-1, -vācu val. darba burtnīca

Hueber Verlag

15.

E.Arhangeļskaja ,L.Ignatjeva

Prosto po russki,krievu valoda 7.klasei, mācību grāmata

Retorika A

16.

E.Arhangeļskaja ,L.Ignatjeva

Prosto po russki,krievu valoda 7.klasei, darba burtnīca, 1.daļa

Retorika A

17.

E.Arhangeļskaja ,L.Ignatjeva

Prosto po russki,krievu valoda 7.klasei, darba burtnīca, 2.daļa

Retorika A

18.

Autoru kolekt.

Real Life Elementary, mācību grāmata

Pearson

19.

Autoru kolekt.

Real Life Elementary, darba burtnīca

Pearson

 

   8. klase

Nr.p.k.

Autors

Grāmatas nosaukums

Izdevniecība

1.

I.Karpenko,M.Milzere

Literatūra 8.klasei, 1.daļa

Zvaigzne ABC

2.

I.Karpenko,M.Milzere

Literatūra 8.klasei, 1.daļa

Zvaigzne ABC

3.

I.Vīduša

Valodas labirinti 8.kl

Zvaigzne ABC

4.

B.Āboltiņa, S.Januma

Matemātika 8.klasei , 1.d.

Zvaigzne ABC

5.

B.Āboltiņa, S.Januma

Matemātika 8.klasei , 2.d.

Zvaigzne ABC

6.

S.Goldmane, A.Kļaviņa

Latvijas vēsture pamatskolai, 3.daļa

Zvaigzne ABC

7.

Purēns V.

Pasaules vēsture pamatskolai. 3.daļa.Jaunie laiki.

Raka

8.

M.Drille, V.Kakse

Ķīmija 8.klasei

Zvaigzne ABC

9.

I.Vilks

Fizika 8.klasei.

Zvaigzne ABC

10.

N. Buile, I. Druva - Druvaskalne

Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei. Mācību grāmata

Zvaigzne ABC

11.

G.Šustere

Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei. Darba burtnīca

Zvaigzne ABC

12.

I.Grauzdiņa,I.Vasmanis

Mūzika 8.klasei

Zvaigzne ABC

13.

S.Cunningham, P.Moor

Real Life pre-intermediate. Mācību grāmata

Pearson

14.

S.Cunningham, P.Moor

Real Life pre-intermediate. Darba burtnīca

Pearson

15.

E.Arhangeļskaja, L.Ignatjeva

Prosto po russki  8.klasei, mācību grāmata

Retorika A

16.

E.Arhangeļskaja, L.Ignatjeva

Prosto po russki 8.klasei.Darba burtnīca, 1.daļa

Retorika A

17.

E.Arhangeļskaja, L.Ignatjeva

Prosto po russki 8.klasei.Darba burtnīca, 2.daļa

Retorika A

18.

G.Kopp, S.Buttner

Planet-1, mācību grāmata, 1.pusgads

Hueber Verlag

19.

G.Kopp, S.Buttner

Planet-1, darba burtnīca, 1.pusgads

Hueber Verlag

20.

G.Kopp, S.Buttner

Planet-2, mācību grāmata, 2.pusgads

Hueber Verlag

21.

G.Kopp, S.Buttner

Planet-2, darba burtnīca, 2.pusgads

Hueber Verlag

  9.klase          

N.p.k.

Autors

Nosaukums

Izdevniecība

1.

A. Vanaga, J. Babrāne

Valodaslabirinti. Latviešu val. 9.klasei

Zvaigzne ABC

2.

L.Silova, A.Vanaga

Literatūra 9.klasei, 1. daļa

Zvaigzne ABC

3.

L.Silova, A.Vanaga

Literatūra 9.klasei, 2. daļa

Zvaigzne ABC

4.

B.Āboltiņa, S.Januma

Matemātika9.klasei, 1. daļa

Zvaigzne ABC

5.

B.Āboltiņa, S.Januma

Matemātika9.klasei, 2. daļa

Zvaigzne ABC

6.

I.Vilks

Fizika 9.klasei

Zvaigzne ABC

7.

M.Kusiņa, L.Āboliņa

Bioloģija 9.klasei. Cilvēks

Zvaigzne ABC

8.

V.Kakse, M.Drille

Ķīmija 9.klasei

Zvaigzne ABC

9.

Z.Melbārde u.c.

Latvijas ģeogrāfija 9.klasei

Zvaigzne ABC

10.

I.Grauzdiņa, I.Vasmane u.c.

Mūzika 9.klasei

Zvaigzne ABC

11.

V.Purēns

Pasaules vēsture pamatskolai. 4.d. Mūsu laikmets

RaKa

12.

E.Arhangeļska, L.Ignatjeva

Prosto po russki 9. klasei, māc. grām.

Retorika A

13.

G.Kopp u.c.

Planet-2, māc. grāmata

Hueber Verlag

14.

G.Kopp u.c.

Planet-2, darba burtnīca

Hueber Verlag

15.

S.Kunningham, P.Moor

Real Life pre-intermediate, māc. grām.

Pearson

16.

S.Kunningham, P.Moor

Real Life pre-intermediate, darba burtnīca

Pearson

10.klase

N.p.k.

Autors

Grāmatas nosaukums

Izdevniecība

1.

A.Skalberga u.c.

Literatūra 10.klasei.

RaKa

2.

B.Āboltiņa, D.Kriķis u.c.

“Nāc!” Matemātika 10.klasei

Zvaigzne ABC

3.

V.Klišāns

Vēsture vidusskolai, I daļa.

Zvaigzne ABC

7.

L.Sausiņa.

„Nāc!” Bioloģija vidusskolai 1. daļa

Zvaigzne ABC

8.

L.Sausiņa

„Nāc!” Bioloģija vidusskolai 2.daļa

Zvaigzne ABC

9.

E.Šilters, V.Reguts, A.Cābelis

Fizika 10. klasei

Lielvārds

10.

J.Jankevics, Z.Melbārde

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1., 2. daļa

Zvaigzne ABC

11.

Kaksis Ā.

Ķīmija 10.klasei

Lielvārds

12.

R.Bugavičute, V.Purēns

Mūzika vidusskolām

RaKa

13.

R.Acklam, A.Crace

Premium B-2. Mācību grāmata

Pearson

15.

J.Marčenko, Z.Saveļjeva

Путь 1. Krievu valoda 10.klasei. Māc.grām.

Zvaigzne ABC

 

G.Kopp u.c.

Planet-2 mācību grāmata

Hueber Verlag

17.

G.Kopp u.c.

Planet-2, darba burtnīca

Hueber Verlag

 

 

 

 

 

 

         11.klase

Nr.p.k.

Autors

Grāmatas nosaukums

Izdevniecība

1.

A.Skalberga u.c.

Literatūra 11.klasei.

RaKa

2.

E.Slokenberga,I.France, I.France

Matemātika 11.klasei

Lielvārds

3.

V.Klišāns

Vēsture vidusskolai, 2. daļa.

Zvaigzne ABC

4.

V.Klišāns

Vēsture vidusskolai, 3.daļa

Zvaigzne ABC

            5.

R.Bugavičute, V.Purēns

Mūzika vidusskolām

RaKa

6.

L.Sausiņa

Bioloģija vidusskolai 3. daļa

Zvaigzne ABC

7.

L.Sausiņa

Bioloģija vidusskolai 4. daļa

Zvaigzne ABC

8.

E.Šilters,V.Reguts, A.Cābelis

Fizika 11 klasei

Lielvārds

9.

E.Krūmiņš u.c.

Fizikas praktiskie darbi 11.klasei

Zvaigzne ABC

10.

Ā.Kaksis. u.c.

Ķīmija 11.klasei

Lielvārds

11.

R.Acklam, A.Crace

Premium B-2. Mācību grāmata

Pearson

12.

G.Kopp, S.Buttner u.c.

Planet-2 mācību grāmata

Hueber Verlag

13.

G.Kopp, S.Buttner

Planet-2, darba burtnīca

Hueber Verlag

14.

J.Marčenko, Z.Saveļjeva

Путь 2. Krievu valoda 11.klasei. Mācību grāmata

Zvaigzne ABC

 

 

 

 12.klase

Nr.p.k.

Autors

Grāmatas nosaukums

Izdevniecība

16.    

A.Skalberga u.c.

Literatūra 12.klasei.

RaKa

17.    

E.Slokenberga,I.France, I.France

Matemātika 12.klasei

Lielvārds

18.    

V.Klišāns

Vēsture vidusskolai, 2. daļa.

Zvaigzne ABC

19.    

V.Klišāns

Vēsture vidusskolai, 3.daļa

Zvaigzne ABC

5.

L.Sausiņa

Bioloģija vidusskolai 3. daļa

Zvaigzne ABC

            6.

L.Sausiņa

Bioloģija vidusskolai 4. daļa

Zvaigzne ABC

7.

E.Šilters,V.Reguts, A.Cābelis

Fizika 12. klasei

Lielvārds

8.

E.Krūmiņš, P.Puķītis

Fizikas praktiskie darbi 12.klasei

Zvaigzne ABC

9.

Ā.Kaksis, V.Kakse

Ķīmija 12.klasei

Lielvārds

        10.

R.Acklam, A.Crace

Premium B-2. Mācību grāmata

Pearson

       11.

Autoru kolektīvs

Schritte international 4

Hueber Verlag

       12.

J.Marčenko, Z.Saveļjeva

Путь 3. Krievu valoda 12.klasei. Mācību grāmata

Zvaigzne ABC