Intereši izglītības pulciņi

 

Apstiprināts ar direktora rīkojumu 03.04.2018. Nr.VSIL-18-75-rs

Iļģuciema vidusskolas

interešu izglītības pulciņu nodarbības 2017./2018.m.g.

 

 

 

Klašu grupa

Diena

Laiks

Vieta

Sandra Keisele

 

 

 

 

(Tautiskās dejas)

    2.

II,IV

13.30 - 14.50

Aktu zāle

 

4. - 5.

II,IV

14.50 – 16.10

Aktu zāle

Katrīna  Zotova

 

 

 

 

(Tautiskās dejas)

1.

III

13.20 – 14.40

Aktu zāle

 

1.

I

14.40 – 16.00

Aktu zāle

 

3.

I

13.20 – 14.40

Aktu zāle

 

3.

III

14.40 – 16.00

Aktu zāle

 

6. – 7.

I,III

16.00 - 17.00

Aktu zāle

Andra Krūmiņa

 

 

 

 

(Koris)

1.A

V

13.20 – 14.20

306./ Aktu zāle

 

1.B

I

13.20 – 14.20

306./ Aktu zāle

 

2. - 4.

II,IV

13.20 - 15.20

306./ Aktu zāle

 „Dadzīši” (Vokālais ansamblis)

2. – 4.

I,II,IV,V

7.55 – 8.35

         306.

Kristīne Gaile

 

 

 

 

(Koris)

5. - 12

II,V

7.55 – 8.35

125./Aktu zāle

 

 

IV

14.10 – 15.30

125./Aktu zāle

(Ansamblis)

5 .- 12.

IV

7.55 -  8.35

125./Aktu zāle

 

 

V

15.00 – 15.40

125./Aktu zāle

Kristīne Gaile/ Aija Bērziņa

 

 

 

 

(Muzikālais teātris)

1.         - 4.

IV

13.20 – 15.20

125./Aktu zāle

 

 

V

14.10 – 14.50

125./Aktu zāle

Iveta Tauriņa/ Andra Brice

 

 

 

 

(Skolas vēstures muzejs/)

5.- 12.

I

15.00 - 16.20

301.

Marija Grosa

 

 

 

 

(Zīmēšana/gleznošana)             

1.- 6. (1.grupa)

II

15.05 - 15.45

208.

 

1.- 6. (2.grupa)

II

      15.45 - 16.25

208.

Dace Jačmenkina

 

 

 

 

(Netradicionālie rokdarbi)

4. – 8.

IV

15.05 – 16.25

303.

Līvija Roze

 

 

 

 

 „Kuššš” (Teātra pulciņš)

2.-7.

II

13.20 - 14.40

117./Aktu zāle

 

10.-12.

II

16.00 -17.00

117./Aktu zāle

 

 

IV

16.00 – 17.40

117./Aktu zāle

Dace Nagle

 

 

 

 

Dabaszinību pulciņš „Jaunais pētnieks”)

1.

III

15.05 – 15.45

219.

 

2.           4.

I

15.05 – 15.45

219.

 

1.         -  4.

IV

15.45. – 17.05

Dabaszinību skola, muzejs

Līga Vabulniece

 

 

 

 

(Orientēšanās, tūrisma pulciņš „Horizonts”)

5. – 12.

III

15.50 – 17.10

224.

Anna Pudule

 

 

 

 

(Mūsdienu dejas)

5. – 9.

II

17.00 – 19.00

Aktu zāle

Alda Juškevica

 

 

 

 

Sporta spēles

1.-2.zēni

II,IV

13.30 – 14.50

Sporta zāle

Andris Tirša

 

 

 

 

Sporta spēles

1.-3.meit.

I

7.55 – 8.35

Sporta zāle

 

 

I

13.30 – 14.10

Sporta zāle

 

 

III

7.55 – 8.35

Sporta zāle

 

 

III

14.20 – 15.00

Sporta zāle

(Florbols)

7.-9.meitenes

II,IV

16.00 – 17.20

Sporta zāle

Artūrs Lasmanis

 

 

 

 

Sporta spēles

      3.- 4.zēni

II

14.20 – 15.40

Sporta zāle

 

     

IV

13.30 – 14.50

Sporta zāle

Linda Morozova

 

 

 

 

(Florbols)

4. – 6.meitenes

II,IV

15.00 – 16.00

Sporta zāle

(Florbols)

7. – 9.zēni

II,IV

16.00 – 17.20

Sporta zāle

(Florbols)

10.-12.meitenes

II,IV

17.20 – 18.40

Sporta zāle

(Florbols)

10. – 12.zēni

II,IV

18.40 – 20.00

Sporta zāle