Interešu izglītība

  

Iļģuciema vidusskola aicina piedalīties interešu izglītības pulciņos
2020./2021.m.g.
  Klase Pedagogs
Tautas deju  kolektīvs "Pipariņš" 3 Katrīna Zotova
Tautas deju  kolektīvs "Pipariņš" 3.-4. Katrīna Zotova
Tautas deju  kolektīvs "Pipariņš" 6.-7. Katrīna Zotova
Tautas deju  kolektīvs "Pipariņš" 1. - 2. Sandra Keisele
Tautas deju  kolektīvs "Pipariņš" 5 Sandra Keisele
Koris 1 Andra Krūmiņa
Koris 2.  -4. Andra Krūmiņa
Ansablis "Dadzīši" 2. -4. Andra Krūmiņa
Koris 5.-12. Rūdis Cebulis
Ansamblis 5.-12. Rūdis Cebulis
Skola vēstures muzejs 5. - 12. Iveta Tauriņa, Andra Brice, Astra Tukiša
Zīmēšana/gleznošana 2.-4. Aiga Frīdenberga
Teātris "Kuššš" 5. -12. Līvija Roze
Jaunais pētnieks 1.-4. Dace Nagle
Orientēšanās 5. - 12. Līga Vabulniece
Mūsdienu dejas 1. - 12. Anna  Pudule
Sporta spēles 1 Linda Morozova
Sporta spēles 1.-2.zēni Linda Morozova
Sporta spēles 3.-4.zēni Linda Morozova
Florbols 5.-7.zēni Andris Tirša
Sporta spēles 1.-3.meit. Linda Morozova
Florbols 5.-7.meit. Linda Morozova
Florbols 8.-12.jaunietes Linda Morozova
Florbols 8.-12.jaunieši Artūrs Lasmanis
     
Maksas pulciņš: Keramika 1.-6. Sīkāka informācija 25503300
Maksas pulciņš: Dambrete 1.,2. Sīkāka informācija 26146254

Sporta spēļu pulciņš 1.-2. un 3.-4.kl.

Skolēniem tiek piedāvātas vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, iekļaujot dažādas sporta spēles un spēļu elementus, kas ļauj bērnam vispusīgi attīstīties. Spēlējot komandu sporta spēles, bērni iemācās darboties kopā ar vienaudžiem, pieņemt lēmumus, iegūt uzvaras prieku un mācīties no kļūdām.                                                           Arī mūsu skolā ir iespēja vairāk iepazīties un labāk apgūt dažādas sporta spēles interešu izglītības programmā. Skolas komandas regulāri un ar panākumiem startē Kurzemes rajona, Rīgas pilsētas sacensībās. Iļģuciema vidusskolā ir ilggadīgas sporta spēļu tradīcijas. Daudzu gadu garumā mūsu skola ir iekrājusi uzvaras rajona līmenī un piedalījusies pilsētas un republikas sacensībās.

 

Nāc un pievienojies jau no pirmās klases un kļūsti par lielisku spēlētāju!Orentēšanās pulciņš

·      Orientēšanās ir “apslēptās mantas” – kontrolpunktu meklēšana ar kartes, kompasa palīdzību.

·      Orientēšanās nepazīst vecuma robežas. To var apgūt jebkurš, kas draugos ar mežu.

·      Orientēšanās iemaņas noderēs dodoties uz nepazīstamām pilsētām, uz svešām valstīm.

·      Orientēties iespējams gan vasarā, gan ziemā - pārvietojoties kājām vai braucot ar slēpēm vai velosipēdu.

·      Orientēšanās ir iespēja pārbaudīt savu izturību, atjautību, iepazīties ar jauniem draugiem, interesanti pavadīt brīvo laiku.

Mūsu pulciņa audzēkņi apgūst orientēšanās teorētiskās zināšanas, trenējas un pārbauda savas orientēšanās iemaņas dažāda mēroga sacensībās. Neatkarīgi no gadalaika rīkojam pārgājienus un ekskursijas.

Ja arī Tu nekļūsi par Pasaules čempionu, būsi iemācījies nepazust svešā pilsētā, ja vien pie rokas ir karte, pavadījis laiku svaigā gaisā un jaukā sabiedrībā, norūdījies un uzzinājis daudz jauna.

Orientēšanās pulciņš uzņem audzēkņus no 5. – 12.klasei


Nāc un piedalies!Jaunais Pētnieks

Katru gadu interešu izglītības pulciņa “ Jaunais Pētnieks” dalībnieki kopā ar Latvijas Valsts mežiem atklāj dabu kā labāko mācību klasi un dodas ārā – Mammadaba meistarklasē. Iesaistoties aktīvā darbībā, skolēni novērtē tuvākās apkārtnes dabas bagātības un iepazīst savu zemi. Skolēni izglītojas paši un izglīto savus draugus un ģimenes vides ilgtspējīgai attīstībai. Arī šajā mācību gadā piedalīsimies dažādās aktivitātēs – meža iepazīšanā un stādīšanā, makulatūras vākšanā u.c. Šī gada meistarstundas tēma – Mežs Latvijai. Nākamie 100.Teātra studija ''Kuššš...''

 

Dibināta 2004. gadā. Kolektīvu veido 2 grupas:

  •                         2.-8. klašu un
  •                         9.-12. klašu skolēni.

 Mēs esam Latvijas patrioti un par skaistu tradīciju jau ir kļuvušas valsts svētku laikā iestudētas patriotiskās izrādes, kas atspoguļo Latvijas vēsturi, tautas varoņus un likteņus. Pēdējo gadu laikā vecāko klašu aktieri uz skatuves ir izdzīvojuši trimdas dramaturga Mārtiņa Zīverta veidoto lugu “Pēdējā laiva” un “Tīreļpurvs“ galveno varoņu pārdzīvojumus un robežsituācijās veiktās izvēles.

 Smagais darbs atmaksājas brīdī, kad mūsu veikumu novērtē skatītāji. Savas izrādes mēs esam rādījuši ne tikai savā aktu zālē, bet arī citu skolu telpās, tādējādi aicinot arvien lielāku jauniešu skaitu aizdomāties par savām saknēm, tautas likteņiem un vēsturi. Likteņstāstus esam stāstījuši arī ārpus skolām, piedaloties teātra festivālā “Pavasaris Ogrē” un, atsaucoties uz uzaicinājumu pēc veiksmīgas izrādes, arī komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā Rundālē. Protams, mēs neguļam uz veciem lauriem un turpinam meklēt iespējas sasniegt vēl plašākas auditorijas, kurām izrādīt jaunākos veikumus.

 Mēs protam arī būt jautri - paši priecāties un citus izklaidēt. To pierāda studijas jaunākie aktieri, kas aizrāvuši nesakaitāmus skolas pasākumu apmeklētājus, izrādot lugu ” Pepija Garzeķe ” , mūziklu “Oza zemes burvis” vai arī demonstrējot savu mīlestību pret skatuves mākslu kādā citā priekšnesuma veidā.

 Mūsu mērķis nav vienkārši atstāstīt skatītājiem autora radītu tekstu, bet gan cīnīties ar uzspiestām un tradicionālām klišejām un izkopt cilvēcisko potenciālu . Kāpjot uz skatuves, ikviens no mums izdzīvo sava varoņa pārdzīvojumus, aizmirstot par saviem personīgajiem uzskatiem un tādējādi veidojot sevi kā personību. Mēs nespēlējam teātri, mēs rādam dzīvi.

  Mūsdienu deju kolektīvā "Barjera"

Deja ir izteiksmes veids, kas cilvēkam palīdz paust savas emocijas, ļauties mūzikai, atbrīvot prātu un izbaudīt dzīvi. Dejā visas ikdienas rūpes tiek noliktas maliņā, nekad nav garlaicīgi - neierobežotas iespējas apgūt ko jaunu, attīstīties, izaicināt sevi.

MDK "Barjera" aicināti darboties visi skolēni, kas vēlas savu ikdienu saistīt ar deju, turklāt neaprobežojoties ar vienu deju stilu, bet gan apgūstot dažādus mūsdienu dejas izpausmes veidus, t.i., hip-hop, cheer (karsējmeitenes, cēlieni), kā arī apgūstot solo un duetu kompozīciju, dejas akrobātiku, attīstot fizisko izturību un improvizāciju. Kolektīvs piedalās mūsdienu deju kolektīvu skatēs, skolas organizētajos koncertos, kā arī sacensībās (grupās un individuāli).

 

Mūsdienu dejas jauniešiem ļauj izpausties radoši, iziet ārpus rāmjiem, uzturēt sportisko un sacensību garu. Kopā attīstām kā emocionālu, tā fizisku izturību. Katrs treniņš ir jauns izaicinājums, kas notiek pozitīvā atmosfērā.

  Sākumskolas Ansambļi

2.-4.klases korī dzied visi bērni, kuri to vēlas. Piedalāmies ar saviem priekšnesumiem visos skolas pasākumos pilnveidojot kora māksliniecisko sniegumu un attīstot muzikālo gaumi.

Kurzemes un Rīgas pilsētas skatēs esam ieguvuši I pakāpes diplomus. 2.-4.klašu koris ir piedalījies Rīgas skolu sadziedāšanās pasākumā Mežaparkā „Mēs pilsētai ce Rīgai”, pasākumā „Tauriņu balsis”. Jau otro gadu pēc kārtas piedalīsimies koncertā „Rīgas gailis” – pagājušajā gadā Domu baznīcā, šogad, ar speciāli komponētu Ilzes Arnes skaņdarbu „Missa brevis”, - Pēterbaznīcā.

Iļģuciema vidusskolas vokālajā ansamblī „Dadzīši” dzied 3.-4.kalses skolēni, kā arī pašu skanīgāko balsu īpašnieki no otrajām klasēm.

Ansamblis piedalās visos skolas pasākumos, kā arī rajona un Rīgas pilsētas pasākumos – vokālistu konkursā „Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…”, bērnu aizsardzības dienai veltītā pasākumā Dzegužkalnā un Vērmanes dārzā u.c. Kurzemes rajona konkursā „Balsis” pēdējos gadot iegūti I pakāpes diplomi, esam tikuši izvirzīti arī uz Rīgas pilsētas 2 kārtu, kur arī ieguvām I pakāpi.

Pirmklasnieki korī piedalās visi, un aktīvi piedalās skolas pasākumos.  Tautas deju kolektīvs „Pipariņš”

Kolektīvā „Pipariņš” pulcējas kopā paši ņiprākie un atraktīvākie Iļģuciema vidusskolas skolēni, kuri caur deju rod prieku un gūst pozitīvas emocijas. Būdami maza daļiņa no kolektīva, dejotāji katrs sajūtas vareni un piederīgi tam. Te pasaule tiek uztverta caur deju virpuli, kas katru gadu mainās un paver jaunas iespējas iepazīt sevi un izmēģināt ko jaunu.

Nodarbībās tiek iepazīti un apgūti latviešu dejas pamati, tiek veidota izpratne par Latvijas kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanu un kopšanu, kā arī tiek veikti ritmikas vingrinājumi, attīstīta aktiermāksla un improvizācijas māksla, kas palīdz uz skatuves brīvi un radoši izpausties. Neapšaubāmi var teikt, ka deja padara mūsu ikdienu interesantāku.

Kolektīvs regulāri piedalās skatēs, uzstājas skolas koncertos un arī ārpus tās. Šajā gadā lielākais mērķis ir iegūt iespēju piedalīties XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Tie ir svētki, kuru emocionālais piepildījums ir neaprakstāms vārdos - tas ir jāizjūt katram dejotājam pašam, tādēļ cītīgi un neatlaidīgi gatavojāmies skatēm. Mēs zinām, ka mums izdosies!

Darbojamies 3 vecuma grupās: 1.- 2.kl. (divas grupas), 3.- 4.kl. un 7.- 9.kl. Ja arī tu vēlies pievienoties piparēnu pulkam, tad droši nāc!

 

Vadītājas Sandra Keisele, Katrīna ZotovaIļģuciema vidusskolas interešu izglītības pulciņš - florbols 

Pēdējo gadu laikā Latvijas sportā florbols spēris ļoti platu soli uz priekšu. Par TOP sporta veidu florbols vēl nav kļuvis, bet skolēnu vidū gūst arvien lielāku piekrišanu.

Florbols ir jauna, spraiga un dinamiska spēle, to var spēlēt jebkura vecuma jaunieši. Nav jākļūst izcilam florbolistam, taču iegūtās fiziskās un garīgās prasmes ļaus saglabāt veselību un palīdzēs turpmākajā dzīvē.

Florbolā, tāpat kā citās sporta spēlēs, vajag izmantot dažādas prasmes un iemaņas. Svarīgas ir visas fiziskās īpašības, kā arī kustību iemaņas, prāta spējas, spēles izpratne un komunikācijas, saskarsmes spējas. Galvenā fiziskā īpašība, lai panāktu nūjas pārvaldīšanas prasmi ir ātrums, kas apvienots ar dažāda veida kustību iemaņām. Lai saprastu komandas spēli, spēlētājam ir jābūt labai izpratnei par komandas taktiku un atšķirībām dažādās situācijās. Taču vissvarīgākā lieta, kas nepieciešama, ir vēlme spēlēt! Tas ne tikai ir demokrātisks un gandrīz visiem pieejams sporta veids, tas ir arī attīstošs gan fiziski, gan emocionāli. Spēlējot komandu sporta spēles, bērni iemācās darboties kopā ar vienaudžiem, pieņemt lēmumus, iegūt uzvaras prieku un mācīties no kļūdām.

Arī mūsu skolā ir iespēja vairāk iepazīties un labāk apgūt florbolu interešu izglītības programmā. Skolas komandas regulāri un ar panākumiem startē Kurzemes rajona, Rīgas pilsētas sacensībās. Lūk, neliels ieskats :

 

 Iļģuciema vidusskolas interešu izglītības pulciņš - basketbols

Basketbols Latvijā ir populārākā komandu sporta spēle. Spēles augstā emocionalitāte, izdevība parādīt daudzpusīgu fizisko sagatavotību, intelektuālās un psiholoģiskās iespējas piesaista basketbolam daudzus interesentus.

Lai iemestu bumbu pretinieku grozā un nosargātu savējo, nepieciešams izmantot visas cilvēkam svarīgākās fiziskās īpašības: ātrumu, spēku, koordinācijas spējas, ātrspēku un arī izturību. Nepieciešamība pārvarēt lielu fizisku slodzi ieslēdz faktiski visas organisma funkcionālās sistēmas, kuras nodrošina organismu ar enerģiju, kā arī attīsta mērķtiecību, neatlaidību, pārliecību par sevi, dažādas dzīvē noderīgas sociālās prasmes un iemaņas.

Iļģuciema vidusskolā ir ilggadīgas basketbola tradīcijas. Daudzu gadu garumā mūsu skola ir iekrājusi uzvaras rajona līmenī un piedalījusies pilsētas un republikas sacensībās.   Profesionālu treneru- skolotāju pavadībā bērni var apgūt un pilnveidot basketbola pamatprasmes.  Nāc un pievienojies jau no pirmās klases un kļūsti par lielisku spēlētāju! Teātra studija ''Kuššš...''

Dibināta 2004. gadā.

Kolektīvu veido 2 grupas:

4.-6. klašu un

8.-10. klašu skolēni.

Radoša darbošanās skolas teātrī veido izpratni par teātra mākslu un tās vietu modernajā pasaulē, un veicina daudzpusīgi izglītotas un sociāli aktīvas personības veidošanos, kā arī attīsta analītisku domāšanu un valstisku nacionālpatriotismu.

 

Esam Latvijas patrioti un katru gadu valsts svētkiem iestudējam kādu izrādi, kas atspoguļo Latvijas vēsturi, tautas varoņus un likteņus. Šajā māc. g. Izrādījām R. Staprāna lugu ''Četras dienas jūnijā'' - par Latvijas okupāciju un traģiskajiem notikumiem 1940.gada jūnijā.

 

Mūs interesē lugas, kurās risinātas jauniešiem aktuālas dzīves problēmas. Nopietna un ilga darba rezultātā tapa izrāde pēc I. Ķesteres ''Skolas spoks'' motīviem, kas stāsta par vardarbību skolēnu vidū, bezatbildību un tās sekām.

 

Mēs protam arī būt jautri- paši priecāties un citus izklaidēt, tāpēc šajā māc. g. Tapa jautrie un asprātīgie ''Pepijas Garzeķes'' piedzīvojumi.

Būsim priecīgi uzņemt jaunus dalībniekus, Laipni lūgti! Veidosim kopā dzīvi radošu un interesantu.

 

 Zīmēšanas/ gleznošanas pulciņš “Mana māksla”

Mērķis

Apgūt zināšanas, izkopt spējas un prasmes dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomās un veidot attieksmi pret sevi, citiem, dabu, darbu, kultūru, sabiedrību un valsti.

Uzdevumi

Veicināt radošu ideju realizēšanu;

 Ø Audzināt skolēnos vēlmi papildināt savas zināšanas;

Ø Attīstīt skolēnos vēlmi prast sevi apliecināt kā zinošu un radošu personību.

 Ø Apgūt pamatzināšanas un prasmes dažādu materiālu pielietošanas iespējām vizuālajā mākslā.

 Ø Pilnveidot skolēnu iztēles spējas, estētiskās jūtas, un praktiskās iespējas to izteikšanā.

 Ø Iepazīt papīru kā daudzveidīgu materiālu.

 Ø Motivēt audzēkņus pašattīstībai, paaugstinot viņu atbildību par savu spēju, talantu un dažādu prasmju izkopšanu un personības izaugsmi.

 Ø Apliecināt māksliniecisko izaugsmi, piedaloties Latvijas un starptautiskajos mākslas konkursos, izstādēs, festivālos un citos mākslas projektos

Plānotie rezultāti

1.Ir veidota mākslinieciskā pašizpausme, celta skolēnu pašapziņa, veidota pozitīva savstarpēja saskarsme.

2. Harmoniskas, vispusīgas, radošas un pilsoniski aktīvas personības attīstība;

3. Radošās darbības pieredze un prasme īstenot savas idejas;

4. Zināšanas un prasmes dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomās;

5. Zināšanas par latviešu tautas kultūras vērtībām un priekšstats par mākslas norisēm Latvijā un pasaulē;

6. Apgūta pieredze darboties labvēlīgā sociālā vidē;

7. Iegūta konkursu, izstāžu un citu mākslas projektu pieredze.