Karjeras izglītība

Iļģuciema vidusskola

                KARJERAS NEDĒĻA 2014 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?

 

2014.gada 13.-17.oktobris

 

Karjeras nedēļas tēma Rīgā: „Manu vecāku profesija” (iepazīsti vecāku profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru).

                      Pasākumu plāns skatīt šeit

 

 

Foto konkurss „Profesijas manā apkārtnē” (1.-12.kl.). Darbu iesūtīšanas termiņš – 6.oktobris (Darbi jāsūta klases audzinātājai, kura labākos skolēnu darbus nosūta tālāk G.Pudulei.

 

Tēmas mācību stundu ietvaros:

Mācību priekšmets

Tēma

Klašu grupa

Informātika

IT resursi karjerai

5.,6.,7.,10.,11.klase

Latviešu valoda

CV radošās darbnīcas.

Domraksts „Es savas karjeras kurpēs”

 

Ekonomika

Latvijas ekonomika. Kāda tā ir?

 

Mājturība un tehnoloģijas

Mācies gatavot pats!

 

Vizuālā māksla

Mana sapņu profesija (zīmējumi u.tml.)

1.-12.klase

Sociālās zinības/latviešu valoda

Profesijas reklāma.

 

Psiholoģija

Testi sevis izzināšanai

10.kl.

Klases stundas

Interešu tests

9.,12.klase

Iespējamas arī citas tēmas

Ārpusstundu pasākumi: mācību ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem, iestādēm (mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji paši saskaņo ar iestādi)

Skolas karjeras izglītības koordinators (vārds, uzvārds, ē-pasts, tālrunis): Guna Pudule, gpudule@gmail.com, 25605189

 

www.draugiem.lv/viaa

www.facebook.com/Karjerasnedela

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela