Klašu audzinātāji

 

Klase Audzinātāja Kabinets
1.a Aiga Frīdenberga 207
1.b Ināra Matveja 305
2.a Edīte Zilteka 103
2.b Rudīte Putāne 102
2.c Dace Jačmenkina 303
3.a Astra Tukiša 206
3.b Katrīna Zotova 104
4.a Dzintra Viduka 302
4.b Marija Grosa 208
4.c Marija Mitenberga 105
5.a Sandra Urtāne 112
5.b Sandra Zaiko 308
6.a Andra Brice 127
6.b Lidija Izotova 310
7.a Merita Kirmuža-Veizāne 315
7.b Aija Leonoviča 115
8.a Dace Samete 219
8.b Gunta Tropa 213
9.a Dace Samete 219
9.b Zeltīte Liepiņa 222
10 Indra Egle 212
11 Inguna Avotiņa 312
12 Kristīne Raipala 113