Klašu audzinātāji un kabineti

 

Klase Audzinātāja Kabinets
1.a Astra Tukiša 206
1.b Katrīna Zotova 104
2.a Dzintra Viduka 302
2.b Daiga Circene 208
2.c Marija Mitenberga 105
3.a Aija Staģe 207
3.b Ināra Matveja 305
4.a Baiba Kaņepe 303
4.b Rudīte Putāne 102
5.a Merita Kirmuža-Veizāne 315
5.b Zaiga Sudareva 212
6.a Dace Samete 219
6.b Gunta Tropa 213
7.a Dace Samete 219
7.b Zeltīte Liepiņa 222
8.a Iveta Tauriņa 215
8.b Indra Egle 212
9.a Andra Brice 127
9.b Inguna Avotiņa 214
10 Kristīne Raipala 113
11 Sandra Zaiko 308
12 Guna Pudule 313