Klašu audzinātāji un kabineti

 

Klase Audzinātāja Kabinets
1.a Edīte Zilteka 103
1.b Rudīte Putāne 102
1.c. Dace Neicgale 303
2.a Astra Tukiša 206
2.b Katrīna Zotova 104
3.a Dzintra Viduka 302
3.b Daiga Circene 208
3.c Marija Mitenberga 105
4.a Aija Staģe 207
4.b Ināra Matveja 305
5.a Andra Brice 127
5.b Lidija Izotova 310
6.a Merita Kirmuža-Veizāne 315
6.b Zaiga Sudareva 212
7.a Dace Samete 219
7.b Gunta Tropa 213
8.a Dace Samete 219
8.b Zeltīte Liepiņa 222
9.a Iveta Tauriņa 215
9.b Indra Egle 212
10 Inguna Avotiņa 312
11 Kristīne Raipala 113
12 Sandra Zaiko 308