“Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti…”