Mēs lepojamies

Iļģuciema vidusskolas panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos

2011./2012.m.g.

Pasākums, klašu grupa

Vārds, uzvārds, klase

Rezultāts

Kurzemes rajona latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.kl.

Ieva Krūmiņa, 12.a

2.vieta

Kurzemes rajona matemātikas olimpiāde 9.-12.kl.

Zane Krūmiņa, 9.a

Ieva Krūmiņa, 12.a

Atzinība

Atzinība

Kurzemes rajona matemātikas olimpiāde 5.-8.kl.

Keita Loreta Špēla, 6.b

Rihards Hohbergs, 5.b

3.vieta

Atzinība

Skatuves runas konkurss „Rīgas zvirbulis”, 2.kārta

Roberts Dīriņš, 12.a

III pakāpe

Skatuves runas konkurss „Rīgas zvirbulis”, fināls

Roberts Dīriņš, 12.a

Laureāts

Iļģuciema vidusskolas sasniegumi interešu izglītības pulciņos 2011./2012.m.g.

 

Pasākums

Klašu grupa

Rezultāts

Rīgas pilsētas sportiskākā skola

 

2.vieta

Kurzemes rajona sportiskākā skola

 

1.vieta

 

Rīgas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu pasākums „Dejosim, radīsim, būsim kopā”

Deju kolektīvs „Pipariņš”

10. – 12.klašu grupa

1.pakāpe

Tautas deju kolektīvu skate Kurzemes rajonā

Deju kolektīvs „Pipariņš”

2.b klase

1.pakāpe

Tautas deju kolektīvu skate Kurzemes rajonā

Deju kolektīvs „Pipariņš”

1.a un 1.b klase

2.pakāpe

Rīgas bērnu un jauniešu dziedāšanas svētku „Mēs – pilsētai CeRīgai” konkurss

1. – 4.klašu koris

1.pakāpe

Rīgas bērnu un jauniešu dziedāšanas svētku „Mēs – pilsētai CeRīgai” konkurss

5. – 6.klašu koris

2.pakāpe

Rīgas bērnu un jauniešu dziedāšanas svētku „Mēs – pilsētai CeRīgai” konkurss

10. – 12.klašu koris

2.pakāpe

Rīgas vokālās mūzikas konkursss”Balsis”

Vokālais ansamblis „Dadzīši”

1.pakāpe

Rīgas vokālās mūzikas konkursss”Balsis”

Vokālais ansamblis

9. – 12. klašu grupa

1.pakāpe

Rīgas pilsētas vokālistu konkurss „Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…”

Vokālais ansamblis „Dadzīši”

2.pakāpe