Mēs lepojamies

APSVEICAM

Aleksandru Šuriņu (4.b klase) ar iegūto 3.vietu starptautiskajā 4.klašu matemātikas olimpiādē

 ”Tik?...Cik?”

Paldies skolotājai Rudītei Putānei par sagatavošanu olimpiādei!

Liels paldies vecākiem par atbalstu! 

Skolas administrācija


APSVEICAM

Marku Dominiku Eisaku (5.c klase), Robertu Pavlovu (6.a klase) ar iegūto 2.vietu, Grētu Volkoviču (5.a klase) ar iegūto 3.vietu, Hariju Meisteru  (5.c klase) ar iegūto atzinību

Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē.

Paldies skolotājai Marijai Mitenbergai un Meritai Kirmužai-Veizānei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Liels paldies vecākiem par atbalstu! 

Skolas administrācija


APSVEICAM
 
Grētu Volkoviču (5.a kl.) ar iegūto atzinību Rīgas 40.vidusskolas 5.atklātajā dabaszinību konkursā.
 
Paldies skolotājai Dacei Naglei par Grētas sagatavošanu konkursam!
 
Paldies visiem vecākiem par atbalstu!
 
Skolas administrācija

APSVEICAM
 
Arturu Jirgensonu (12.kl.) ar iegūto 1.pakāpi,
Džuljetu Štikāni (9.a kl.), Katrīnu Krauzi (3.b kl.),
Martu Štrausi (4.a kl.), Esteri Meisari (1.b kl.) ar iegūto 2.pakāpi
Rīgas pilsētas skolēnu skatuves runas konkursa 3.kārtā.
 
Paldies skolotājai Sandrai Zaiko, Rudītei Putānei,
Marijai Sadovskai, Astrai Tukišai par skolēnu sagatavošanu konkursam!
Paldies visiem vecākiem par atbalstu!

Skolas administrācija


Iļģuciema vidusskolas

4. klašu matemātikas olimpiādes uzvarētāji:

  

1.vieta      Bruno Silerovs            4.b

2.vieta      Reinis Putāns              4.b

  3.vieta      Kristians Sametis       4.a

3.vieta      Aleksis Vilde               4.a

3.vieta      Aleksandrs Šuriņš      4.b

  Paldies skolotājām Astrai Tukišai un Rudītei Putānei!  


Apsveicam!

 

Iļģuciema vidusskolas

 

1.    - 2. klašu glītrakstīšanas konkursa uzvarētāji:

 

 Kristaps Kukainis 2.b     1.vieta

 

Artūrs Siliņš 1.a              2.vieta

Elīna Liniņa 1.b               3.vieta

   Paldies skolēniem par piedalīšanos:

Karlīnai Skujai (1.a), Ralfam Buholtam (1.b),

Laimai Možeiko  (1.c), Melisai Pramaltei (1.c),

Trevisam Sīmanim (1.c) Jeļizavetai Līgai Tiščenko (1.c),

Madarai Akmenei (2.a), Agnesei Dambei (2.a),

Harijam Evertam Romelim (2.b)

 Paldies skolotājām par skolēnu sagatavošanu:

Marijai Sadovskai, Dacei Jačmenkinai, Inārai Matvejai

 

 

 

 

 

 


APSVEICAM 

Emīlu Rūdolfu Bērtiņu (12.klase) ar iegūto 3.vietu

Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

 Paldies skolotājai Gunai Pudulei par Emīla sagatavošanu olimpiādei!

Paldies vecākiem! 

Skolas administrācija


APSVEICAM

 

 

Arti Kazeku (12.klase) ar iegūto 2.vietu 

Rīgas pilsētas ekonomikas olimpiādē.  

Paldies skolotājai Ņinai Zaķei par Arta sagatavošanu olimpiādei!

 Skolas administrācija


Apsveicam!

Iļģuciema vidusskolas

5. – 12. klašu vokālo ansambli ar 2.pakāpes diplomu

Rīgas vokālās mūzikas konkursā „Balsis”

PALDIES dalībniecēm:

Undai Arājai 5.a

Signei Pogai 5.a

Samantai Gusakovai 5.c

Keitijai Ingai Losbergai 5.c

Enijai Nukševicai 5.c

Elīnai Pūtelei 5.c

Dārtai Eglītei 9.b

Laumai Kronītei 9.b

Elīnai Agnetai Lambertei 9.b

Danielai Linkevičai 9.b

Danielai Osipovai 9.b

Alisei Beātei Vilnei 9.b

Evitai Bukontei 11.

Liels PALDIES skolotājai Kristīnei Gailei,

 

koncertmeistarei Aijai Bērziņai!


Apsveicam!

Iļģuciema vidusskolas

vokālo ansambli „DADZĪŠI” ar 1.pakāpes diplomu

Rīgas vokālās mūzikas konkursā „Balsis”

PALDIES dalībniekiem:

Annijai Āboltiņai 2.b

Lindai Čamanei 3.b

Katrīnai Krauzei 3.b

Sandai Dzelmanei 3.b

Līvai Kampiņai 3.b

Rotai Laviņai 3.b

Elīzai Elizabetei Pudulei 3.b

Elīnai Ponomorjovai 3.c

Edgaram Lukaševičam 3.c

Edvardam Lukaševičam 3.c

Kristianam Sametim 4.a

Enijai Nukševicai 5.c

Liels PALDIES skolotājai Andrai Krūmiņai,

 

koncertmeistarei Aijai Bērziņai!


APSVEICAM

 

Arti Kazeku (12.klase) ar iegūto 3.vietu

 

Rīgas pilsētas fizikas olimpiādē.

 

Paldies skolotājai Līgai Vabulniecei par Arta sagatavošanu olimpiādei!
Skolas administrācija

 

 

 

 


APSVEICAM

Emīlu Rūdolfu Bērtiņu (12.klase) un Ellu Laumu

Bērtiņu (12.klase) ar iegūto atzinību
Rīgas pilsētas vēstures olimpiādē.

Paldies skolotājam Raimondam Ezerietim par skolēnu

sagatavošanu olimpiādei!

Skolas administrācija


APSVEICAM

 Iļģuciema vidusskolas

 3. klašu latviešu valodas olimpiādes uzvarētāji:

 Anna Raipala                (3.c)                   1.vieta

 Ance Grotāne                (3.b)                  2.vieta

Sofja Lukina                 (3.a)                  3.vieta

Rota Laviņa                  (3.b)                  3.vieta

Eduards Vilis Būmanis(3.c)                   3.vieta

Aleksandra Bērziņa      (3.a)           ATZINĪBA

Līva Kampiņa               (3.b)            ATZINĪBA

Patriks Veizāns             (3.b)           ATZINĪBA

 Paldies skolotājām Edītei Ziltekai, Rudītei Putāne un Dacei Jačmenkinai


APSVEICAM

Evelīnu Strazdiņu (9.a klase) ar iegūto 2.vietu,

Elīnu Agnetu Lamberti (9.b klase) un Danielu Linkeviču (9.b klase) ar iegūto 3.vietu un

Gustavu Ziemeli (9.b klase) ar iegūto atzinību

Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

Paldies skolotājai Sandrai Zaiko par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Skolas administrācija


APSVEICAM

Raiti Riteru (9.a klase) ar iegūto 2.vietu,
Emīlu Rūdolfu Bērtiņu (12.klase) ar iegūto 3.vietu
un Ellu Laumu Bērtiņu (12.klase) ar iegūto atzinību

Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiādē.

Paldies skolotājam Zigfrīdam Jezerskim par skolēnu

sagatavošanu olimpiādei!

Skolas administrācija


“Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga 2018” rezultāti 

Varam būt lepni ar pagājušā mācību gada 12.klases centralizēto eksāmenu rezultātiem – pilsētu vidusskolu grupā esam 31.vietā Latvijā.

Labāki rezultāti ir angļu valodas eksāmenā (8.vieta) un latviešu valodas eksāmenā (9.vieta), kā arī vēsturē (9.vieta).

Kopš 2016.gada skolas rezultāti centralizētajos eksāmenos ir uzlabojušies, izaugsme kopvērtējumā pret iepriekšējiem 2 gadiem ir +0,305 (angļu valodā - +0,796, matemātikā - +0,431, latviešu valodā - +0,239). Vairāk informācijas tabulā. 

Grupa: Pilsētu vidusskolas

 

Nominācija: KOPVĒRTĒJUMS

5.979

31

 

+0.305

Nr

Mācību priekšmets

100-
91
%

90-
81
%

80-
71
%

70-
61
%

60-
51
%

50-
41
%

40-
31
%

30-
21
%

20-
11
%

10-
1
%

nv (0)

Kopā

Punkti 
Max 10

Reitings grupā

 

Izaugsme

 

1.

 Nominācija:   Matemātika

-

-

-

-

4

3

6

3

1

2

-

19

3.622

93

 

+0.431

 

2.

 Nominācija:   Latviešu valoda un literatūra

-

3

5

9

1

1

-

-

-

-

-

19

6.875

9

 

+0.239

 

3.

 Nominācija:   Angļu valoda

7

4

1

3

3

-

-

-

-

-

-

18

7.925

8

 

+0.796

 

4.

      Bioloģija

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

3.000

ak

   

5.

      Ķīmija

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

3.067

ak

   
 

6.

 Nominācija:   Vēsture

-

-

2

3

5

1

-

-

-

-

-

11

5.946

9

   
 

7.

      Krievu valoda

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

4

5.722

59

 

-1.397

Izaugsme aprēķināta attiecībā pret iepriekšējiem 2 gadiem (proporcija 70%/30%)


Sveicam 10.-12.klašu angļu valodas olimpiādes uzvarētājus

1.vieta

Pauls Pāvils Jākobsons, 10.kl.,

2.vieta

Markuss Toms Āboliņš, 11.kl.,

Irina Makarova, 12.kl.

3.vieta

Artis Vīksna, 11.kl.,

Anastasija Akišina, 11.kl.,

Artis Kazeks, 12.kl.

Atzinība

Evita Bukonte, 11.kl.,

Kristaps Skalbe, 11.kl.,

Lukass Kalniņš, 12.kl.

Paldies visiem dalībniekiem par drosmi un uzdrīkstēšanos! 

Vēlam veiksmi Rīgas pilsētas olimpiādē Paulam Pāvilam Jākobsonam, Markusam Tomam Āboliņam un Irinai Makarovai. J 

Svešvalodas metodiskā komisija