Metodiskais darbs

 

Jau otro reizi skolā viesojas Brocēnu novada skolu skolotājas

                2018.gada 26.aprīlī Iļģuciema vidusskolā ciemojās 17 Brocēnu novada skolu latviešu, angļu un krievu valodas skolotājas. Sadarbība aizsākās 2016.gada pavasarī, kad latviešu valodas skolotājas uzņēma 7 savas kolēģes. 2017.gadā uz Brocēnu vidusskolu devās ne tikai latviešu valodas, bet arī svešvalodu skolotājas. Lai arī sadarbība šo gadu garumā paplašinājusies, tikšanās mērķis joprojām nemainīgs – dalīties pieredzē un uzkrāt jaunas idejas darbam.

Metodiskās dienas pirmajā daļā Iļģuciema vidusskolas skolotājas un skolotājs rādīja 2 atklātās pāru stundas ( 80 min) un dalījās pieredzē stundas vadīt pārī ar kolēģi vai vairākiem kolēģiem.

Latviešu valodas skolotājām tika piedāvāti trīs dažādi varianti. Astra Tukiša, Kristīne Raipala, Andris Batars vadīja starpdisciplināru stundu  "Gaidot Lielo talku" (latviešu valoda, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas) 6.b klasē. Balstoties uz sociāli nozīmīgu tēmu, izmantojot lasītprasmes vingrinājumus, skolēni veica praktisku uzdevumu mājturībā un tehnoloģijās. Guna Pudule un  Sandra Zaiko rādīja literatūras stundu  „Uzzini, iepazīsti, lasi” 8.a un 8.b klasē. Skolēni un skolotājas iepazina Lietuvas bērnu un jauniešu rakstniekus un viņu grāmatas, izmēģināja metodi, kuru var izmantot lasītprasmes apguvē un stiprināšanā. Savukārt Liene Bedre un Andra Brice vadīja literatūras stundu „Viļa Plūdoņa balādes un poēmas” 11.klasē. Pirmajā stundā skolēni demonstrēja, kādus pirmās dienas aplokšņu un marku vai arī piemiņas monētu dizainus izveidojuši par godu V. Plūdonim un kādai no viņa balādēm vai poēmām. Otrajā stundā analizēja poēmu "Uz saulaino tāli" saistībā ar 1905. g. revolūcijas dalībnieku piemiņu.

Krievu valodas skolotājas piedalījās Marijas Gavrases vadītajā stundā "Школьный кабинет" 7.a klasē un Lidijas Izotovas zināšanu konstruēšanas stundā "Jautājums kas?” 6.a klasē, kuras laikā kopā ar skolēniem noskaidroja kopīgo un atšķirīgo latviski, angliski, krieviski.

Savukārt angļu valodas skolotājas vēroja Indras Egles un Guntas Tropas vadītās stundas 12.klasē.

               Metodiskās dienas otrajā daļā viesi dalījās atgriezeniskajā saitē par stundās redzēto, klausījās direktores vietnieces Gunas Pudules lekcijā „Metodiskais darbs Iļģuciema vidusskolā” un Sandras Zaiko un Guntas Tropas stāstītajā par projektu darbu klases stundās, vēsturē un literatūrā saistībā ar Otro pasaules karu un holokaustu.

               Metodiskās dienas trešajā daļā skolotājas devās ekskursijā uz uzņēmumu AS MADARA  Cosmetics, viesojās Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā, bet vakarā noskatījās Dailes teātra izrādi “ART”.

Brocēna novada skolu un Iļģuciema vidusskolas skolotāju sadarbībā turpināsies arī 2018./2019.mācību gadā, kad plānota mūsu skolas skolotāju viesošanās Brocēnu vidusskolā.

             Paldies skolas vadībai par atbalstu metodiskās dienas organizēšanā! Paldies kolēģiem par atsaucību un papildu darbu stundu saraksta izmaiņu dēļ! Paldies Marijai Mitenbergai par tehnisko palīdzību!

                                                               

Latviešu valodas un mākslas MK vadītāja Sandra Zaiko