MIĶEĻDIENAS IZSTĀDE

 MIĶEĻDIENAS IZSTĀDE

Ik gadu skolas gaiteņus rotā dažādas dekorācijas, rotājumi un izkārtnes. Arī šis mācību gads nav izņēmums. Jau no paša pirmā rudens mēneša skolas mazāko klašu gaiteņus rotāja sākumskolas ( 1.-4.klašu ) skolēnu darbi.

Tie bija no dažādiem rudens dārzeņiem gatavoti veidojumi, piemēram, no kartupeļa sataisīta mašīna vai no burkāna izveidots tārpiņš. Skolēnus skulptūru veidošanas process ļoti aizrāva, jo tajā iesaistījās ne tikai paši skolēni, bet arī to vecāki un skolotāji. Skulptūras bija iespējams apskatīt divu nedēļu garumā gaiteņos iepretim skolēnu klašu kabinetiem.

Paši skolotāji šo skulptūru darināšanu uzskata par neatņemamu mācību gada sastāvdaļu, jo tā jau ir ierasta skolas tradīcija un arī viens no veidiem kā sākot jau no pašas pirmās klases ir iespējams attīstīt savu radošo domāšanu.

Galerija