Pateicības diena

 PATEICĪBAS DIENA IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLĀ

           Amerikāņiem ir lieliska tradīcija – novembra pēdējās nedēļas piektdienā sanākt kopā ar visu ģimeni pie liela svētku galda un pateikties visiem par to, kas viņiem pieder. Šo dienu viņi sauc par „Thanksgiving Day” jeb latviski par pateicības dienu. Visslavenākais ēdiens šajā dienā ir tītara cepetis, ko katra ģimene pagatavo citādāk. Tāpat ir arī ļoti iecienīts ķirbju pīrāgs. Vairāk ar Amerikas tradīcijām 2015./2016.m.g.Iļģuciema vidusskolas vecāko klašu skolēniem bija iespēja iepazīties no 23. līdz 25. novembrim.

          Šajā laika periodā skolā 10.-12. klasei notika pateicības dienas pasākumi. Pašā pirmajā dienā skolēni tika iepazīstināti ar šīs dienas īpatnībām, nozīmību, vēsturisko izcelsmi un attīstību. Informāciju par šo, amerikāņiem nozīmīgo dienu, skolēniem sniedza ASV vēstniecības Latvijā pārstāvis. Pēc viņa stāstījuma arī paši skolēni varēja iesaistīties viedokļa paušanā. Vidusskolēniem bija jāsadalās grupās un pārstāvim jāpastāsta par nozīmīgiem svētkiem latviešu kultūrā.

          Galvenā vidusskolēnu aktivitāte pateicības dienas ietvaros bija amerikāņu futbols. Tajā iesaistījās visi skolēni no 10.-12. klasei. 25. novembrī skolēni ģērbās sporta tērpos un kopīgi pulcējās skolas sporta zālē. Visi tika sadalīti divās grupās , katrai grupai bija savs treneris. Viena grupa, spītējot aukstumam un uzvilkuši garos sporta tērpus, amerikāņu futbola noteikumus un spēli apguva skolas sporta laukumā, taču otra grupa palika sporta zālē un tur apguva spēli. Pēc noteikumu apgūšanas, visi kopīgi pulcējās skolas sporta zālē, kur varēja brīvprātīgi pieteikties galvenajai futbola spēlei. Tajā piedalījās gan meitenes, gan puiši no visām trim klasēm. Spēle izskanēja uz draudzīgas nots, jo visi smējās par neveiksmēm un uzvarām.

          Kopumā amerikāņu futbols patika visiem skolēniem, jo tas ikvienam bija kaut kas jauns un vēl neizmēģināts. Ikviens, kurš piedalījās fināla futbola spēlē, dabūja arī diplomu par dalību. Arī atbalstītāji no balkona ar interesi vēroja notiekošo zālē.

Galerija

Reportāžu sagatavoja Kristīne Okuņkova,

skolas muzeja pārstāve un skolēnu domes priekšsēdētāja


Pateicības diena

Sadarbībā ar ASV vēstniecības apmaiņas programmu asistenti Ingrīdu Bodnieci un kultūras atašeju Metjū Tompsonu, kā arī skolotāju Andrea Mitchel (fulbraita stipendiāte no ASV) Iļģuciema vidusskolas 3.-12.klašu skolēni iepazinās ar Pateicības Dienas (Thanksgiving Day) svinēšanas tradīcijām un vēsturi.

Laikā no 20.-25. novembrim skolotāja Andrea iepazīstināja skolēnus ar Pateicības Dienas rašanās vēsturi, tās nozīmīgumu viņas valstī un skolēni kopīgi veidoja Pateicības koku.

Savukārt pie vidusskolēniem viesojās kultūras atašejs Metjū Tompsons, kurš ne tikai skolēnus iepazīstināja ar Pateicības Dienas tradīcijām ASV, bet arī ļāva mūsu skolēniem apzināties mūsu tautas tradīcijas un svētkus, dalīties par tiem ar ciemiņiem.

Pateicības nedēļas pati spraigākā daļa bija iespēja iepazīt Amerikas futbola noteikumus, šīs spēles nozīmīgumu pašu amerikāņu vidū un vairāku ASV vēstniecības darbinieku vadībā mūsu skolēni varēja praktiski apgūt šo spēli.

Skolēni atzīst, ka šī bija lieliska iespēja iepazīt vienu no spilgtākajām tradīcijām ASV, izkopt savas spējas sadarboties vienam ar otru un, protams, uzlabot valodas zināšanas.

Svešvalodu metodiskās komisijas vārdā apkopoja angļu valodas skolotājas Gunta Tropa un Indra Egle