Paziņojums
Par nekustamā īpašuma Rīgā,Dzirciema ielā 109 (iznomājamā platība 74.1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 077 0184 001, nomas līgumu.
20.11.2018. Iļģuciema vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Dzirciema ielā 109 (iznomājamā platība 74.1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 077 0184 001,  nomas līgumu ar SIA “Bulchev Jeans Atelier”, reģistrācijas Nr. 40103913976, nomas maksa  2.20 euro/m2 kopā 163.02 EUR mēnesī, ar termiņu līdz 19.11.2023.


Vakances