Pieaugušo izglītība

Pielikumā pieaugušo neformālas izglītības kursu piedāvājums.

18.,19.un 20.lpp. kursi, kas notiks mūsu skolas telpās.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta RIIMC apliecība. Maksājot par kursiem, iespējams izmantot internetbanku, pirms kursu norises rekvizīti tiks nosūtīti uz dalībnieku e-pasta adresēm.

 Pielikums

Visa informācija: http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi

Iļģuciema vidusskolas pieaugušo neformālās izglītības koordinātore

L.Izotova