Pieņemšanas laiki

APSTIPRINĀTS

ar 31.08.2015. direktora rīkojumu Nr. VSIL-15-79-rs

 

Iļģuciema vidusskolas administrācijas un atbalsta personāla pieņemšanas laiki 2015./2016.mācību gadā

Skolas direktore

Iveta Tauriņa

202.kab.

Pirmdiena, Ceturtdiena

7.30-10.00

67469690

29144784

Lietvede

Evija Cēmīte

203.kab.

Pirmdien

Otrdien

Trešdien

Ceturtdien

Piektdien

8.00-17.00

 

 

8.00-14.00

67469127

28374847

Direktores vietnieces izglītības jomā

1.-4.klasēm

Aija Staģe

205.kab.

Ceturtdiena

14.00-16.00

67469670

29890300

5.-12.klasēm

Guna Pudule

204.kab.

Otrdiena

14.00-16.00

67469190

25605189

Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Raimonds Ezerietis

210.kab.

Otrdiena

 

12.00-14.00

 

67462502

26175209

Sociālais pedagogs

Roza Zeliksone

128.kab.

Pirmdien

Otrdiena

Ceturtdiena, Piektdiena

 

12.00-14.00

10.00-13.00

11.00-13.00

67469183

20078672

Skolas psihologs

Ieva Leitholde-Lejstrauta

116.kab.

Pirmdiena, Ceturtdiena

Otrdiena

Trešdiena

12.00-14.00

10.00-13.00

12.00-15.00

67496185

29677226

Skolas bibliotekāres

Ranuta Bierande

Silvija Celmiņa

216.kab.

Pirmdien, Otrdien, Trešdien

Ceturtdien, Piektdien

8.00-15.30

 

8.30-15.30

29165640

29492705

67462532

Skolas logopēde

Gunta Valeine

307.kab.

Pirmdiena

Otrdiena, Ceturtdiena

Piektdiena

13.00-17.35

13.00-16.30

13.00-16.30

29733827

Skolas medmāsa

Jūlija Rudzāte

111.kab.

Darbadienās

8.00-16.00

67469090