Praktikanti

 Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentes praksē

Šī mācību gada 1.semestrī Iļģuciema vidusskolu kā savu prakses vietu bija izvēlējušās LU studentes, topošās angļu valodas skolotājas Mārīte Skrimble un Simona Svirkova.

Abas studentes vēroja jau pieredzējušo kolēģu mācību stundas, veidoja un vadīja savas stundas 3., 8. un 10. klasēs, kā arī spēra pirmos audzināšanas darba soļus 8.b klasē. Studentes bija noorganizējušas klases skolēniem patriotisku audzināšanas stundu ar Jaunsardzes kustības vadītāju Latvijā, kā arī ārpusklases pasākumu Kara muzejā, kur skolēniem bija iespēja vairāk iepazīties ar Lāčplēša dienas notikumiem.

Mārīte Skrimble un Simona Svirkova mentores Indra Egles vadībā ar dziļu interesi iesaistījās skolas dzīvē un pauda atziņu, ka, lai gan pirms prakses pret darbu skolā izturējušās skeptiski, pēc tās jau sapratušas, ka skolotāja darbs var būt interesants un piedzīvojumiem bagāts un, visticamāk, savu nākotni viņas varētu arī saistīt ar šo profesiju.

Svešvalodu metodiskās komisijas vārdā apkopoja angļu valodas skolotājas Gunta Tropa un Indra Egle