Projekti

Rīdzinieki Jelgavā

Izraujoties no ikdienas steigas skolā, mēs, 3 skolas (Iļģuciema vidusskola, Rīgas Vakara ģimnāzija, Rīgas 6.vidusskola) 31.martā devāmies iekarot Jelgavu. Nedēļu pirms brauciena skolēni – Laura Jansone, Arturs Jirgensons un Signe Skādule, kā arī skolotāja – Zeltīte Liepiņa devās uz Jelgavu, lai projekta “Līdzdalības elements” dalībniekiem sagatavotu īpašu uzdevumu – fotoorientēšanos.  Šī projekta mērķis bija iemācīt jauniešus pašiem rīkot/organizēt pasākumus, kā arī savā starpā sadraudzēties un vienoties komandās, lai gūtu uzvaru aktivitātēs. 

     Braucot uz brīnišķīgo studentu pilsētu, jeb Jelgavu, Rīgas Vakara ģimnāzijas skolotāja iepazīstināja ar pilsētas vēsturi un dažiem nozīmīgākajiem objektiem. Devāmies uz  Sv. Trīsvienības baznīcas torni un tad jau sākās dalīšanas komandās un fotoorientēšanās. Noguruši pēc lielās pilsētas ekspedīcijas meklējot objektus un pildot papildus uzdevumus, mēs devāmies mieloties uz Bistro “OTTO”. Paēduši devāmies uz Karameļu darbnīcu kurā bija iespēja nogaršot karameles un pat pašiem tas uztaisīt. Pēc lieliskam pusdienām un gardām karamelēm devāmies uz Jelgavas Biznesa inkubatoru, tur guvām uzņēmējdarbības pieredzi un atraktīvi iemācījāmies biznesa terminus. Pēc lieliski pavadītas dienas Jelgavā devāmies mājās ar jaukām emocijām, jaunam zināšanām un jauniem draugiem no citām skolām. 

     Projektu īstenoja 3 skolas sadarbībā ar nodibinājumu "Palīdzēsim.lv" , finansē - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Galerija


9.klašu meitenes gatavo lietuviešu nacionālos ēdienus

Kamēr citi Starptautiskā projekta „Baltijas valstu literatūras nedēļa” ietvaros nopietni analizē lietuviešu rakstnieku darbus, iepazīstas ar rakstnieku biogrāfijām, sacenšas viktorīnā, kurš zina vairāk par Lietuvu, tikmēr 9.klašu meitenes mājturības stundās gatavo garšīgus lietuviešu nacionālos ēdienus.

Galreija


Viktorīna 6.,7.klasēm par Lietuvu

 30.martā Starptautiskā projekta „Baltijas valstu literatūras nedēļa” ietvaros mūsu skolā skolotāja Līga Vabulniece organizēja viktorīnu 6.,7.klasēm par Lietuvu.

6.,7.klašu komandas sacentās, atbildot uz jautājumiem gan par Lietuvas vēsturi, gan ģeogrāfiju, gan mūziku, sportu un mākslu. Ar jautājumu sagatavošanu skolotājai palīdzēja dažādu mācību priekšmetu skolotāji.

1.vietu kopvērtējumā ieguva 7.b klase, 2.vietu – 7.a klase, bet 3.vietu – 6.a klase.

Paldies visām komandām par dalību!

 Galerija


1.un 2.klases labākie lasītāji iepazinās ar lietuviešu tautas pasaku „Kāpēc suņi ir gudri”

30.martā Starptautiskā projekta „Baltijas valstu literatūras nedēļa” ietvaros pirmās un otrās klases labākie lasītāji kopā ar sākumskolas un latviešu valodas, literatūras skolotāju Astru Tukišu un sociālo zinību skolotāju Kristīni Raipalu klausījās lietuviešu tautas pasaku „Kāpēc suņi ir gudri” oriģinālvalodā, salīdzināja ar tulkoto variantu drukāta teksta formātā, kā arī pārrunāja pasakā paustās vērtības. Skolēni ar interesi iesaistījās skolotāju piedāvātajās aktivitātēs.

Galerija


Iļģuciema vidusskolas skolēni iepazīstas ar lietuviešu literatūru un lietuviešu rakstniekiem

 28.martā Starptautiskā projekta „Baltijas valstu literatūras nedēļa” ietvaros 11.klasei bija atklātās literatūras stundas, kuras vadīja divas latviešu valodas un literatūras skolotājas: Sandra Zaiko un Guna Pudule.

Skolēni, strādājot gan individuāli, gan grupās, iepazina tādus autorus kā Kristina Sabaļauskaite, Kazis Almēns (Skomants), Dangole Kandrotiene, Ķēstutis Kasparavičs, Petrs Dirģēla, Vītauts V.Landsberģis, Kristijons Donelaitis, kā arī guva ieskatu šo autoru sarakstīto grāmatu klāstā, meklējot grāmatās interesantākos vārdus un citātus, stāstot viens otram to, ko paguvuši no grāmatām izlasīt 3 minūšu laikā, cenšoties vienam otru ieinteresēt izlasīt kādu no grāmatām pilnā apjomā.

Stundas aktivitātēs iesaistījās arī viesi – skolotāji, kas bija atnākuši smelties pieredzi gan metodikā, kā ieinteresēt lasīt un trenēt lasītprasmi, gan arī uzzināt ko jaunu par lietuviešu literatūru, lietuviešu rakstniekiem. Savukārt skolēniem tā bija iespēja redzēt un dzirdēt, kā strādā, diskutē un savu paveikto prezentē skolotāji.

„Lasīšana ir ne tikai darbs, kas attīsta jūtas, personību, bet tas ir vislielākais prieks no visiem priekiem.” (Sergejs Makhotins)

Galerija

Augsim kopā ar grāmatu!


No 27.marta līdz 31.martam mēs piedalāmies

Lietuvas Jonavas rajona skolu bibliotēku projektā

„BALTU VALSTU LITERATŪRAS NEDĒĻA (DIENA)”

 

Projekta mērķis – popularizēt lasīšanu, radniecīgu tautu – Lietuvas un Latvijas – literatūru, kultūru, starpkultūru sakarus, sadarbību, uzlabot skolēnu lasītprasmi.

Projekta uzdevumi:

·        popularizēt baltu valstu literatūru;

·        stiprināt nepieciešamību lasīt;

·        organizēt starpkultūru apmaiņas.

Sagaidāmie rezultāti:

·        izveidosies pozitīva attieksme pret grāmatu un lasīšanu;

·        palielināsies interese par radniecīgu tautu kultūru;

·        paplašināsies skolēnus redzesloks;

·        uzlabosies skolēnu lasītprasme.

Projekts tiek īstenots Starptautiskās bērnu grāmatas dienas priekšvakarā – no 27. līdz 31. martam.

Šajā nedēļā Jonavas rajona skolas/skolu bibliotēkas organizē pasākumus, kas veltīti Latvijai, bet mūsu skolas bibliotekāres un skolotāji organizēt pasākumus, kas veltīti Lietuvai, tās literatūrai, kultūrai.

Īpaši būs 2 pasākumi 2 vecumposma grupām: sākumskolai, kuru organizē skolotāja Astra Tukiša un Kristīne Raipala, un 6.,7.klašu skolēniem, kuru organizē skolotāja Sandra Urtāne. Taču arī mācību priekšmetu stundās tiks integrēts saturs, kas saistīts ar Lietuvas literatūru, kultūru, vēsturi.


 Mūsu skolā darbu uzsāk Fulbraita programmas stipendiāte

No š.g. 7.septembra mūsu skolā darbu uzsāk Fulbraita programmas stipendiāte Andrea Mitchell (Fulbright English Teaching Assistantship Program). Andrea ir beigusi  "North Park" Universitāti Čikāgā un ieguvusi bakalaura grādu angļu valodas kā 2.svešvalodas mācīšanā. Andrea Iļģuciema vidusskolā līdz pat maijam katru nedēļu mācīs angļu valodu 10., 11. un 12.klašu skolēniem (2 stundas nedēļā) un abu 9.klašu skolēniem (1 stunda nedēļā). Īpašu uzmanību Amerikas Fulbraitere Andžela Mitchell savās nodarbībās pievērsīs lasīšanas un sarunu valodas prasmju izkopšanai un iepazīstinās mūsu skolēnus ar Amerikas kultūru. Jaunās skolotājas darba gaitās palīdzēs  mentores, angļu valodas skolotājas  Indra Egle un Gunta Tropa. Mums visiem kopā tā būs vienreizēja iespēja paplašināt redzes loku, iepazīt dažādas kultūras un uzlabot angļu valodas prasmes.


Iļģuciema vidusskolas skolēni jau 2.gadu dosies uz Slovākiju, kur piedalīsies projektā "International Village", ko Eiropas kontekstā var uzskatīt pat par unikālu

Projektā iesaistās skolēni no Eiropas Savienības valstīm, lai piedalītos angļu valodas darbnīcās, kuras vada atraktīvi un pieredzējuši pasniedzēji no Kanādas, ASV, Lielbritānijas un Austrālijas, skolēni kopā arī sporto, piedalās dažādās mākslas un mūzikas darbnīcās, dodas interesantās ekskursijās pa Slovākiju un Poliju.

Tā kā nometnes valoda ir angļu, tā ir lieliska iespēja papildināt un uzlabot savas valodu zināšanas un prasmes, bet pats galvenais tomēr ir citu valstu kultūru un tradīciju iepazīšana, jaunu draugu iegūšana un neaizmirstamas atmiņas par nometnē piedzīvoto. Šogad Iļģuciema vidusskolas skolēni dosies uz nometni no 13.septembra līdz 19.septembrim.


Apstiprināts Nordplus finansējums jaunam starptautiskam projektam „The inspired reader: how to become one”

Sadarbībā ar biedrību „Ideju forums”, Jonava Basic School „Lietava” ( Lietuva, Jonava), Laeringsverkstedet AS (Norvēģija, Vennlig hilsen) un Nordplus granta atbalstu 2015./2016.mācību gadā Iļģuciema vidusskola īstenos projektu The inspired reader: how to become one”, kura ietvaros paredzēts:

1) izstrādāt inovatīvu metodi, kas veicinātu bērnu interesi par lasīšanu kā darbību (kas veido pamatu citu prasmju attīstībai), savlaicīgi izglītojot un iesaistot lasītprasmes attīstīšanā arī vecākus;

2) izveidot un attīstīt ilgtspējīgu inovatīvu sadarbības modelis starp pirmsskolu, pamatskolu un vecākiem (ģimeni), lai veicinātu bērnu lasītprasmi.

Projektā tiks iesaistīti sagatavošanas grupas bērni un 7, 8 gadus veci skolēni.

Projektam tiks piesaistīti arī kvalificēti atbilstošās jomas eksperti.