Aktualitātes


 


 


Attālinātās mācības ieviesušas daudz un dažādas korekcijas, tomēr mūsu skolas vērtības palikušas nemainīgas - atbildība, uzticība, radošums un tradīcijas.

Mēs ticam, ka pats būtiskākais šai laikā ir nezaudēt sparu atbildīgi mācīties, būt uzticīgi klātesošam mācību procesā, un tai pašā laikā spēt nodalīt tradicionālo mācību laiku no radošas atpūtas.
 

Cik ✅ Tev izdodas atzīmēt mūsu vertību čeklistā?

 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BYAttālinātās mācības notiek atbilstoši skolas izstrādātajai kārtībai "Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process Iļģuciema vidusskolā"

 


Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā

(tālr. 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv)