Aktualitātes

Esam skola, kas, kopīgi mācoties un viens otram uzticoties, attīsta radošu, kulturālu un atbildīgu personību. 

Mūsu vērtības: atbildība, uzticība, radošums, tradīcijas.

Ja vēlies augt kopā ar mums, nāc un pievienojies! 

Iļģuciema vidusskola uzņem skolēnus 10.klasē vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011).

Nāc un pievienojies mums!


Aicinām vecākus uz kopsapulcēm:

11.09.2019.

·       plkst.18.00 – 7.,8.klašu skolēnu vecākiem;

·       plkst. 19.00 – 5.klašu skolēnu vecākiem;

12.09.2019.

·       plkst. 18.00 – 9.klašu skolēnu vecākiem;

·       plkst.19.00 – 10., 11., 12.klašu skolēnu vecākiem;

16.09.2019.

plkst.18.00  - 6.klašu skolēnu vecāku vecākiem.

 

Sapulces notiks skolas aktu zālē.

 

Darba kārtība.

Aktualitātes 2019./2020.m.g.:

·       Iļģuciema vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība;

·       Iļģuciema vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi;

·       6.,9.,12.klasei - valsts pārbaudes darbi;

·       u.c..  

Uz tikšanos!

Skolas administrācija


 http://brand.britishcouncil.org/wp-content/uploads/2012/03/corp.gif

Uzsākam darbu British Council un RIIMC kopprojektā “Darīt kopā”

13.-14.augustā mūsu skolas skolotājas Guna Pudule un Marija Rimša piedalījās British Council pārstāvniecības Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra kopprojekta skolām “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”) 2 dienu ievadseminārā  atpūtas kompleksā “Turbas” Ikšķiles novada Tūrkalnē...vairāk


 

 

 

Iļģuciema vidusskola arī nākamajā mācību gadā turpinās darbu

Erasmus+ projektā “Health CREDU”

(Veselīgas un drošas mācību vides veidošana – pamats iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai)

 

Projekta mērķis ir uzlabot visas skolas kopienas socioemocionālo kompetenci, veidot pievilcīgu, radošu, veselīgu mācību vidi, kas uzlabotu mācīšanās procesu un sekmētu skolēnu mācību motivāciju. Projekts tiek īstenots no 2018.gada oktobra līdz 2020.gada septembrim. Skola projektā sadarbojas ar partneriem no Lietuvas (Jonavas pamatskola “Lietava”, kas ir projekta vadošais partneris, Lietuvas sociālo pētījumu institūts, nevalstiskā organizācija "Tolerances un fiziskās labklājības izglītības centrs" ) un Kipras (ģimenes un bērnu atbalsta asociācija “ KIBOTOS”)....vairāk


Mēs lepojamies

Latvijas skolu reitingā 2018./2019.m.g. darbā ar talantīgajiem skolēniem mazo skolu vidū (no 73 sarakstā iekļuvušajām skolām) esam 31.vietā ar 6  punktiem.

Sīkāka info: http://www.lta.lv/skolureitings/?page_id=278

Paldies čaklajiem skolēniem par darbiņu un arī vecākiem par atbalstu!

​​Skolas administrācija

 

Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita „lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un „mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem.

Latvijas skolu reitings 2018./2019. mācību gadā tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem šādos konkursos:

 

Rezultāti

Olimpiāžu rezultāti 2018./2019.mācību gadā

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2018_19/

Latvijas 42. skolēnu zinātniskās konferences rezultāti

http://www.skolureitings.lv/wp-content/uploads/2018/07/20180426_zpd_42konf_rezultati.pdf

 

Ar ballu aprēķināšanas kārtību var iepazīties nolikumā: http://www.skolureitings.lv/?page_id=26


 2019./2020. gada

 


 

 


Vakances