Sasniegumi mācībās

 Mācību gada noslēgumā 19 skolēni apbalvoti ar Iļģuciema vidusskolas goda rakstiem un 19 skolēni ar Iļģuciema vidusskolas atzinības rakstiem 

Jau 3.gadu mūsu skola apbalvo skolēnus, kas ne tikai labi un teicami mācās, bet arī rezultatīvi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās Rīgas pilsētas un valsts mērogā, kā arī aktīvi darbojas skolas interešu izglītības pulciņos, skolēnu domē un piedalās dažādos skolas organizētajos sabiedriskajos pasākumos.

Par goda rakstu un atzinības rakstu piešķiršanu lemj skolas pedagogi pedagoģiskās padomes sēdē, balsojot par klašu audzinātāju iesniegtajiem kandidātiem.

Skolēni tiek vērtēti 4 pozīcijās:

1)mācību sasniegumi (gada vidējais vērtējums sākumskolā ne zemāks par „8”, pamatskolā un vidusskolā ne zemāks par „7”, kā arī nevienā mācību priekšmetā nedrīkst būt vērtējums, kas ir zemāks par „6”);

2) sasniegumi interešu izglītībā;

3) sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās;

4) aktivitāte skolēnu domē, skolas organizētajos sabiedriskajos pasākumos, līdzdalība skolas pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

Lai pretendētu uz atzinības rakstu skolēnam ir jābūt labiem rezultātiem vismaz 2 no iepriekš minētajām pozīcijām, bet lai pretendētu uz goda rakstu – 3 pozīcijās.

 

Par sasniegumiem un aktivitātēm 2014./2015.m.g. ar

Iļģuciema vidusskolas GODA RAKSTIEM apbalvoti:

Katrīna Austriņa (4.a)

Rūdolfs Boļšakovs (5.a)

Beāte Kobiņeca (5.a)

Elīna Agate Lamberte (5.b)

Daniela Linkeviča (5.b)

Oskars Putāns (5.b)

Askolds Bērziņš (6.b)

Marta Paula Pauliņa (6.b)

Arturs Jirgensons (8.b)

Margarita Karule (8.b)

Pēteris Einārs Grīnbergs (9.a)

Una Zvirbule (9.a)

Krišjānis Lamberts (9.b)

Kristīne Okuņkova (10.kl.)

Asnate Skādule (10.kl.)

Krista Keisele (11.kl.)

Sanita Pitranga (11.kl.)

Andrejs Jirgensons (12.kl.)

Anete Pahomova (12.kl.)

 

Ar Iļģuciema vidusskolas

ATZINĪBAS RAKSTIEM apbalvoti:

Linda Ezīte (7.a)

Kristaps Baranovs (8.a)

Roberta Zariņa (8.a)

Simona Ponediloka (8.a)

Artis Kazeks (8.a)

Lūcija Pulka (8.b)

Rūdolfs Apse (8.b)

Janita Bukša (8.b)

Toms Tofers (8.b)

Emīls Rūdolfs Bērtiņš (8.b)

Monika Monta Tūtiņa (9.b)

Anete Austriņa (10.kl.)

Sindija Blicāne (10.kl.)

Santa Kalniņa (10.kl.)

Diāna Tabakurska(10.kl.)

Armands Kokorevičs (10.kl.)

Toms Sondors (10.kl.)

Kristaps Pogulis (12.kl.)

Andžela Zūberga (12.kl.)


Mēs lepojamies ar labākajiem mācībās


Iļģuciema vidusskolas skolēni,

kuru vidējais vērtējums 2014./2015.m.g.1.sem. bija „7” un augstāk

 

Paldies skolēniem par darbu!

Paldies vecākiem par rūpēm, ieguldīto laiku un enerģiju savu bērnu nākotnē!

 

5.a klase

Beāte Kobiņeca

Rūdolfs Boļšakovs

Daniela Ceļapītere

Kate Greibere

Elza Jadrevska

Raitis Riters

Viktorija Alise Sladze

Evelīna Strazdiņa

Džuljeta Štikāne

Jēkabs Toniņš 

5.b klase

Elīna Agnate Lamberte

Daniela Linkeviča

Oskars Putāns

Kārlis Brigzna

Dārta Eglīte

Anna Gulbe

Roberts Kampiņš

Viktorija Koņukova

Lauma Kronīte

Lelde Ance Laviņa

Daniela Osipova

Harijs Pūliņš

Alise Beāte Vilne

Gustavs Ziemelis 

6.a klase

Kristīne Terehova

Araminta Gurdziela

Andrejs Kamenskis

Diāna Kozello-Rihtere

Jurģis Neimanis

Agnese Pūliņa 

6.b klase

Gundega Butnāre

Dmitrijs Balutins

Askolds Bērziņš

Katrīna Borisova

Kristīne Cera

Daniela Gulbe

Paula Marta Pauliņa

Paula Spēlmane

Anete Strode

Kristaps Zelčs

7.a klase

Betija Griķe

Lidija Kaļišuka

Linda Ezīte

Ilva Opmane

7.b klase

Valērija Vaņugina

Lotārs Vasiļjevs

8.a klase

Roberta Zariņa

Kristaps Baranovs

Artis Kazeks

Reinis Mangulis

Simona Ponediloka

Ksenija Rosoha

Signe Skādule

 

8.b klase

Emīls Rūdolfs Bērtiņš

Ieva Auziņa

Arturs Jirgensons

Margarita Karule

Megija Mertena

Lūcija Pulka

Toms Tofers

9.a klase

Una Zvirbule

Ilze Rucka

Pēteris Einārs Grīnbergs

9.b klase

Krišjānis Lamberts

Karla Laura Strauta

Mārcis Garais

Paula Annija Valdmane

10.klase

Kristīne Okuņkova

11.klase

Sanita Pitranga

Gatis Duncis

Krista Keisele 

12.klase

Andrejs Jirgensons

Anete Pahomova

 

 

Iļģuciema vidusskolas pedagogu kolektīvs