Darba plāns

 

 

Projektu nedēļas darba plāns

 

ZPD

26.01.2015. – 11.kl.nodod darba vadītājiem ZPD melnrakstu, darba vadītāji ziņo G.Pudulei par saņemtajiem darbiem.

29.,30.01.2015. – 11.kl.tiem skolēni, kas ir nodevuši ZPD melnrakstus, strādā patstāvīgi mājās pie tīrrakstiem.

02.02.2015. līdz plkst.10.00 – 11.kl.skolēni iesniedz darba vadītājiem tīrrakstus; darbu vadītāji paraksta darbus un līdz plkst.`12.00 nodod G.Pudulei; G.Pudule līdz plkst.15.00 darbus izdala recenzentiem.

05.02.2015. – recenzenti recenzēto darbu kopā ar recenziju nodod G.Pudulei un informē darba autoru (lai var sagatavot atbildes uz recenzenta jautājumiem)

02.02.2015.-04.02.2015.

10.,11.kl.klasei notiek stundas pēc īpaša stundu saraksta.

05.02.2015.

10.,11.kl.stundas nenotiek, skolēni gatavojas ZPD un ZPD projektu aizstāvēšanai;

06.02.2015.

plkst.8.30 10.kl.ZPD projektu aizstāvēšana (106.kab.)

plkst.13.00 11.kl.ZPD aizstāvēšana.

 

6.klašu valsts ieskaite latviešu valodā

02., 03.02.2015. – 6.kl.konsultācijas par valsts ieskaites runām

02.02.2015.-04.02.2015. – 5.,7.,8.kl. konsultācijas par projektu darbu aizstāvēšanu.

04.02.2015., 05.02.2015. – 6.kl.valsts ieskaites projekti, runas.

Abas dienas pēc šāda grafika:

9.00-12.00

Z.Kupica pieskata 6.kl.parādniekus

G.Pudule, S.Zaiko, A.Brice – 6.kl.valsts ieskaites komisijā vērtē runas

12.00-....

R.Bierande pieskata 6.kl.parādniekus (līdz 14.00)

A.Tukiša, A.Brice, Z.Kupica. 6.kl.valsts ieskaites komisijā vērtē runas

 

06.02.2015. – 6.kl. (tiem, kam ieskaites ir nokārtotas) brīvs!

Projektu darbi

02.02.2015.-04.02.2015. - 5.,7.,8.kl.konsultācijas par projektu aizstāvēšanu

05.02.2015. - 5.,7.,8.kl. – projektu darbu aizstāvēšana (skat.projektu aizstāvēšanas sarakstu!)

06.02.2015. – 5.,7.,8.kl. – brīvs!

9.,12.klašu darbs

02.02.2015.-06.02.2015. – 9.,12.kl. mācās pēc īpaša stundu saraksta!

Stundu saraksts

           

 

 

 


Vakances