Pazinojums

 Paziņojums (ievietots 21.09.2015)

1. RD IKSD Iļģuciema vidusskola piedāvā iznomāt telpas 13,90 m² platībā skolas ( pagrabstāvā) apavu darbnīcas izvietošanai.

2. Mērķis: iestādes pagrabstāva neizmantoto telpu izīrēšana.

3. Nosacītā cena:

17,00 EUR /kv. m + PVN+ patērētā elektroenerģija+ apsaimniekošanas izdevumi.

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

5. Komerclīguma darbības laiks:

3 gadi no līguma noslēgšanas brīža.

6. Pieteikšanās termiņš:

Priekšlikumi nomāt telpas, rakstveidā jāiesniedz līdz 2015.gada 29.septembrim, plkst.13:00, Rīgā, Dzirciema ielā 109, 210 kab.

 

Iļģuciema vidusskolas iznomāšanas komisija.

t.:67462502;67469127