Vidusskolā

 

Ja Tevi interesē dabaszinātnes, matemātika, informātika, programmēšana,

ja  Tu vēlies apgūt ekonomiku, filozofiju un retoriku,

nāc un pievienojies Iļģuciema vidusskolas saimei!

Iļģuciema vidusskola uzņem skolēnus 10.klasē vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011).

 Izvēles priekšmeti – politika un tiesības, psiholoģija, programmēšanas pamati

Iespēja apgūt padziļināti matemātiku (6 st.nedēļā) un angļu valodu, fakultatīvi - retoriku un zinātniski pētnieciskā darba izstrādi.

 Interešu izglītībā tiek piedāvāts piedalīties teātra pulciņā, skolas muzejā, sporta pulciņā, florbolā, vokālajā ansamblī, muzikālajā teātrī, orientēšanās, dejas.

 Ir iespēja piedalīties projektos.

Skolas dalība projektos

·         „International village” - papildu angļu valodas apmācība Slovākijā,  

·         Nordplus projekts “Iedvesmotais lasītājs: Kā par tādu kļūt?” u.c.

(Skat. info skolas mājaslapā: icvs.lv)

Skolas īpašie piedāvājumi:

·         diferencētas konsultācijas,

·         ar treniņgrafiku saskaņotu individuālu mācību plānu augsta līmeņa sportistiem.

Skolā aktīvi darbojas skolēnu dome.

 Prasības:

Skolēni Iļģuciema vidusskolas 10.klasē tiek uzņemti ar sekmīgiem vērtējumiem apliecībās par pamatizglītību.        

Pieteikšanās:

Pieteikšanās uz 10.klasi notiek no 13.06.2016. no plkst. 9.00 līdz plkst.13.00. 

Piesakoties jāiesniedz:

1) apliecības par vispārējo pamatizglītību oriģināls un sekmju izraksta oriģināls;

2) direktoram adresēts iesniegums (jāaizpilda skolas sagatavota veidlapa).

Tālrunis informācijai: 67469190, 25605189.

Vairāk info šeit