Centralizētie eksāmeni

 Iļģuciema vidusskolas

2017.gada centralizēto eksāmenu rezultāti

Šajā mācību gadā skolu beidza 18 skolēni. Visi ir ieguvuši nokārtojuši visus eksāmenus un nu jau saņēmuši atestātus par vispārējo vidējo izglītību.

Vislabākie rezultāti šajā mācību gadā bija latviešu valodas eksāmenā, iegūstot 72,03 % kopvērtējumā (skat.tabulu zemāk). Šo eksāmenu kārtoja visi 18 skolēni. Šī eksāmena rezultāti ir līdzvērtīgi Rīgas pilsētas ģimnāziju rezultātiem (6.labākais rezultāts pilsētā).

Turpat netālu no latviešu valodas ir rezultāti svešvalodās: angļu valodā 71,59% (kārtoja 18 skolēni), krievu valodā 71% (kārtoja 7 skolēni).

Zemāki rezultāti skolēniem bija matemātikā – 32,22% (kārtoja 18 skolēni).

Vēl skolēni bija izvēlējušies šogad kārtot centralizēto eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē (7 skolēni) un viens skolēns kārtoja arī vācu valodā eksāmenu.

Ja salīdzina skolas rezultātus ar iepriekšējo gadu, tad kopumā tie ir auguši, īpaši latviešu valodā (skat.tabulu zemāk)

Salīdzinot mūsu skolas skolēnu rezultātus centralizētajos eksāmenos ar valstī vidējo rezultātu, redzam, ka visos mācību priekšmetos tie ir augstāki nekā valstī vidēji, izņemot matemātiku ( skat.tabulu zemāk).

Salīdzināt savas skolas rezultātus ar vidējiem rezultātiem pilsētā varēsim augustā, kad IKSD būs veikusi savu izvērtējumu, taču ikviens CE rezultātus pa skolām visos CE var redzēt un izpētīt VISC mājas lapā: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2017/

Sadaļā Kopējā statistika, Centralizēto eksāmenu kopvērtējums un līmeņu sadalījums pa skolām priekšmetos [XLSX

Direktores vietniece izglītības jomā

Guna Pudule


Vakances