Skolas pasākumi

Sabiedrības integrācijas projekts “Roku rokā Latvijā”

Iļģuciema vidusskolas 3.a un 3.b klases ir iesaistījušās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētajā pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības projektā “Roku rokā Latvijā” kopā ar Daugavgrīvas vidusskolas trešajām klasēm.

Projekta mērķis ir savstarpējās sadarbības veicināšana starp Rīgas pilsētas Iļģuciema un  Daugavgrīvas vidusskolām, veicinot sabiedrības integrāciju un kopīgo valstisko vērtību izpratni, kas sekmētu saliedētas pilsoniskas sabiedrības veidošanos Latvijā, kurā tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Projektam paredzētas 4 sadaļas.

1.       Saliedēšanās aktivitātes “Es dzīvoju Latvijā”. 03.05.

2.       Sporta diena “Vienoti sportā”. 29.05.

3.       Informatīvi izglītojošs pasākums pilsētvidē “Pēti un izzini Latvijas dabu!” 11.09.

4.       Koncerts “Mana Latvija” 16.11.

Attēli par 03.maija aktivitātēm Daugavgrīvas skolā.

 

  Galerija


Pasniegtas balvas

“MAZAIS Iļģuciema vidusskolas

ZVIRBULIS 2017”

Patriotu nedēļas laikā, 15. novembrī, notika skatuves runas konkurss „Iļģuciema vidusskolas zvirbulis 2017”. Par moto šogad tika izvēlēti vārdi „ Es savā ģimenē, pilsētā, Tēvzemē”. Konkursā piedalījās  103 dalībnieki: 1.-2.klašu grupā (11 dalībnieki), 3.-4.klašu grupā ( 22 dalībnieki), 5.-6.klašu grupā ( 30 dalībnieki), 7.-8.klašu grupā ( 24 dalībnieki) un 9.-12.klašu grupā ( 16 dalībnieki). Skolēnu priekšnesumus vērtēja skolas absolvente, vairākkārtēja balvas „Iļģuciema vidusskolas zvirbulis” ieguvēja un Rīgas un Latvijas Republikas skatuves runas konkursu dalībniece Krista Keisele, teātra studijas „Kuššš…” vadītāja Līvija Roze, skolotājas Andra Brice, Astra Tukiša, Guna Pudule un skolas bibliotekāres Ranuta Bierande un Silvija Celmiņa.

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā svētku pasākuma laikā 17. novembrī tika apbalvoti konkursa uzvarētāji. Skolas direktore pasniedza 7 balvas nominācijā „MAZAIS Iļģuciema vidusskolas ZVIRBULIS 2017”. Tās saņēma Katrīna Krauze ( 2.b), Patriks Veizāns ( 2.b), Terēze Karlsone ( 3.b), Marta Štrause ( 3.a), Regnārs Kalniņš ( 5.b), Ralfs Kokars ( 8.b) un Una Zvirbule ( 12.).

Paši labākie skolēni tiek izvirzīti dalībai Rīgas pilsētas konkursā, kas  notiks 2018.gada martā. Tā kā no skolas tajā drīkst startēt tikai 5 dalībnieki, tad atsevišķās grupās vēl notiks papildkārta 2018.gada janvārī. Tādējādi balvas nominācijā „LIELAIS Iļģuciema vidusskolas ZVIRBULIS 2017” skolēni, kas pārstāvēs skolu konkursā „Rīgas zvirbulis”, saņems nākamā semestra beigās, kad savus īpašniekus sasniegs arī vēl 3 balvas „MAZAIS Iļģuciema vidusskolas ZVIRBULIS 2017”.

Svētku pasākuma laikā tika pasniegti UZTICĪBAS RAKSTI kā apliecinājums tam, ka skola uzticas un paļaujas skolēna godprātībai un atbildībai, gatavoties Rīgas skatuves runas konkursam ( tajā skolēnam jārunā gan dzeja, gan proza) un prezentējot Iļģuciema vidusskolu tajā. Šos rakstus saņēma Tomass Rubenis ( 1.a), Sanda Dzelmane ( 2.b) , Grēta Volkoviča ( 4.a), Dāvis Skuja ( 5.a), Kristiāns Kalniņš ( 6.b), Daniela Osipova ( 8.b), Džuljeta Štikāne ( 8.a) un Krišjānis Lamberts ( 12.).

Diplomus par 1.vietu saņēma šādi skolēni:

Tomass Rubenis ( 1.a),

Sanda Dzelmane ( 2.b),

Katrīna Krauze ( 2.b),

Patriks Veizāns ( 2.b),

Terēze Karlsone ( 3.b),

Grēta Volkoviča ( 4.a),

Marta Štrause ( 3.a),

Sofija Ozoliņa ( 3.a),

Regnārs Kalniņš ( 5.b),

Dāvis Skuja ( 5.a),

Kristiāns Kalniņš ( 6.b),

Džuljeta Štikāne ( 8.a),

Daniela Osipova ( 8.b),

Ralfs Kokars ( 8.b),

Emīls Riemers ( 10.),

Una Zvirbule ( 12.),

Krišjānis Lamberts ( 12.),

Ilze Cimdiņa ( 12.).

Diplomus par 2.vietu saņēma šādi skolēni:

Kristaps Kukainis ( 1.b),

Alise Šuriņa ( 1.b),

Rihards Baculis ( 2.b),

Raivis Lipiņš ( 2.c),

Kristians Sametis ( 3.a),

Adrians Vizulis ( 3.b),

Evelīna Krēsliņa ( 3.b),

Enija Nukševica ( 4.c),

Anrijs Muravskis ( 5.b),

Elīna Konova ( 5.b),

Evelīna Strazdiņa ( 8.a),

Ralfs Liepa ( 8.a),

Daniela Linkeviča ( 8.b),

Viktorija Gansa ( 9.b),

Emīls Rūdolfs Bērtiņš ( 11.),

Ella Lauma Bērtiņa ( 11.),

Samanta Bernadeta Skangale ( 12.).

Diplomus par 3.vietu saņēma šādi skolēni:

Anna Siliņa ( 2.a),

Evelīna Krinberga ( 2.c),

Elīna Ponomarjova ( 2.c),

Patrīcija Anna Auziņa ( 3.b),

Ģirts Pīgožnis ( 4.a),

Katrīna Baroniņa ( 4.a),

Keitija Inga Losberga ( 4.c),

Agnija Auziņa ( 4.b),

Roberts Kondratovičs ( 3.a),

Raivo Rainsons ( 3.a),

Beatrise Ivanovska ( 5.b),

Emīls Ralfs Jansons ( 5.a),

Marta Magda Pjemontēze ( 7.a),

Alberts Bērtiņš ( 7.b),

Dārta Eglīte ( 8.b),

Alise Amanda Ūdre ( 8.b),

Viktorija Koņukova ( 8.b),

Irīna Makarova ( 11.)

Mārcis Garais ( 12.),

Kristers Zariņš ( 12.),

Elīza Zemitāne ( 12.).

            Paldies skolēniem par patriotiskiem priekšnesumiem, paldies vecākiem par svētku tērpu sarūpēšanu un atbalstu, paldies kolēģēm par skolēnu sagatavošanu konkursam, paldies skolas direktorei par balvām!

Galerija

                                                                                    Latviešu valodas skolotājas


 Lāčplēša dienas ieskaņā

Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb t.s. Bermonta karaspēku 1919.gada 11.novembrī.

Tuvojoties Lāčplēša dienai, arī mūsu  skolā tiek organizēti vairāki pasākumi gan mācību priekšmetu stundu ietvaros, gan ārpusstundu klases pasākumi.

8.novembrī skolā vidusskolēniem tika organizēta Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku lekcija "Kā mēs sargājam Latviju?" Skolēni tika iepazīstināti ar Latvijas aizsardzības spējām, aizsardzības nozares aktualitātēm, kā arī sabiedrības un katra indivīda atbildību un iesaistes iespējām aizsardzībā. Savukārt 12.klase un 3.a klase devās uz Tīreļpurvu, lai iepazītu brīvības cīnītāju cīņas takas un stāstus.

Patriotisma nedēļa skolā tiks noslēgta 17.novembrī, no rīta visi kopīgi skolas iekšpagalmā iededzot katrs savu svecīti Latvijai. Bet pēcpusdienā pulcēsimies uz svinīgo Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai vēltīto svētku koncertu un skolas teātra pulciņa izrādi.


Vakances