Ēnu diena

 5.b klase iepazīst  profesiju pasauli

2018.gada janvārī un februārī 5.b klases skolēni ēnoja Valsts robežsardzes Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā "Mucenieki", Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, bērnu dārzā "Kadiķītis", Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.

 Valsts robežsardzes Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā "Mucenieki" skolēni ne tikai apskatīja telpas, kurās mitinās aizturētie ārzemnieki,  bet arī izzināja centra priekšnieka galvenos darba pienākumus.

Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā skolēni iepazina 2 dažādu profesiju pārstāvju ikdienu. Kopā ar gidi skolēni devās ekskursijā pa LU Botāniskā dārza siltumnīcām, pēc tam, darbojoties kopā ar dārzkopi, uzzināja interesantus faktus par augiem un augu kopšanu, kā  arī izpildīja vairākus uzdevumus.

Bērnu dārzā "Kadiķītis" skolēni vēroja  pirmsskolas izglītības skolotāja darbu un piedalījās mūzikas nodarbībā. Skolēniem tika dots uzdevums novadīt  rotaļu mazajiem četrgadniekiem, ar ko viņi ļoti veiksmīgi tika galā.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā skolēni izzināja klīniskā psihologa ikdienu. Tāpat tika iepazīts Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikas ārsta, kurš strādā ar grūtniecēm (izvērtē bērniņu ultrasonogrāfiski, lai izslēgtu iedzimtas anomālijas pirms dzimšanas), darbs. Skolēni apmeklēja neatliekamās palīdzības nodaļu, observācijas nodaļu, operāciju bloku, bibliotēku.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā skolēni vēroja molekulārā biologa un pētnieka ikdienu. No parastā biologa molekulārais biologs atšķiras ar to, ka visi pētījuma objekti ir mazi un nav saredzami ar aci - tie ir vīrusi un baktērijas u.c. Skolēni klausījās stāstījumu, vēroja demonstrējumus un iesaistījās interesantā eksperimentā.

Ēnošanas laikā novēroto un noskaidroto skolēni tālāk radoši atklāja savos projektos „Profesiju pasaule”, kuri tapa Projektu nedēļas laikā.

Paldies Ievai Mālniecei, Raimondam Paļčevskim, Baibai Teivānei, Lilitai Svirževskai, Ritai Riekstiņai, Līgai Būtnārei un Marijai Mihailovai par to, ka piekrita būt ēnojamie un organizēja šīs aktivitātes!