Karjeras izglītība

Kas es esmu? Kā man būt? 

29. janvārī  Iļģuciema vidusskolas 9.-12.klasei projekta ,,Karjeras atbalsts izglītotajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ievaros notika nodarbība ,,Kas es esmu? Kā man būt?” Ingas Bites vadībā.   

9.klases nodarbības laikā skolēniem tika dota iespēja izzināt sevi un sastādīt prioritātes dažādu profesiju jomā. Skolēni pildīja testu ,,Karjeras enkurs”, pēc kura viņi sapratīs, kuras ir viņu stiprās puses karjeras jomā. Inga piedāvāja uzspēlēt spēli, kuras galvenā domā bija saprast, kas ir vajadzīgs cilvēku grupām, piemēram, līderis, sadarbība, līdzdalība u.c. Es uzskatu, ka nodarbība ,,Kas es esmu? Kam man būt?” palīdz skolniekiem saprast, ka vienmēr vajag tiekties augstāk un augstāk, vajag būt uzklausītam un nebaidīties kļūt par līderi. Personīgi man ļoti patika un priekš sevis es ieguvu nepieciešamo informāciju. Ceru uz atkārtotu tikšanos ar Ingu. (Džiljeta 9.a klase) 

Savukārt 10.-12.klase kopīgi darbojās aktu zālē. Lekcija atklāja personības četrus dažādos motivatorus, kā tie atšķiras un kāpēc veiksmīga uzņēmuma darbinieku sastāvā ir vajadzīgi visu četru motivatoru pārstāvji. Tā bija iespēja izpētīt sevi un citus no jauna skatu punkta. (Evita 11.klase) 

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Galerija


“Profesijas ar adrenalīnu”


6. novembrī norisinājās karjeras pasākums, mums - 7.klases skolēniem, ar industriālo alpīnistu Normundu. Tas iekļāva gan informāciju par šo profesiju, kā arī aktīvo daļu, kurā spējām “pakarāties” kokos. Stāstījuma daļā Normunds dalījās savā darba pieredzē, citu kolēģu veiksmēs un neveiksmēs, kā arī stāstīja par citām alpīnisma nozarēm. Mazliet pastāstīja par ekipējumu un drošības noteikumiem. Visvairāk patika tieši aktīvā daļa, kurā spējām ieraudzīt skolas teritoriju no augšas. Mūs pievienoja trosēm un vilka augšā līdz spējām aizsniegt augstākos koku zarus. Otrā trosē vajadzēja uzvilkties augšā paša spēkiem. Mazliet nošokēja, ka ir cilvēki ar šādu ikdienu, kaut gan mums un lielākajai daļai cilvēku tā liekas izklaide un jautrība. Tomēr šaubos vai es spētu nostrādāt 8 stundu darba dienu iekarināta augstu gaisā sakabē. Pēc pasākuma klase kļuva saliedētāka un vairāk darbojās kopā, kā arī palīdzēja citiem.

Galerija


Ieva 7.klase
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.


 Karjeras nedēļas pasākums: ‘’Vai es varētu būt?’’


11. Oktobrī, norisinājās Karjeras nedēļās pasākums: ‘’Vai Es varētu būt?’’ 5.klasēm. Piektās klases skolnieki gatavoja priekšnesumus par dažādām profesijām un tos vērtēja žūrija. Katrs priekšnesums bija interesants un krāšņs. Pirmo vietu ieguva 5.c klase ar sporta trenera profesiju. Otrajā vietā bija 5.a klases grupa. Viņu profesija bija policists. Kā arī trešajā vietā ierindojās 5.b klase ar skatuves darbinieku lomu. Pirmā ieguva iespēju paciemoties Ādažos, pie karavīriem. Savukārt 2. vietas ieguvēji kā balvu saņēma braucienu uz Bumbu kalniņu, kur darbojās kopā ar zemessargiem. Pēc pasākuma, uzvarētājiem bija maza pasākuma noslēguma ballīte aktu zālē.

Galerija


Enija 5.c klase


"Profesiju sīrups"


Mēs visi zinām, ka profesijas izvēle ir grūts lēmums. Tāpēc, Iļģuciema vidusskolas 3. klases jau laicīgi iepazīst profesiju daudzveidību.

Desmit atsaucīgi un radoši vecāki, pastāstīja un parādīja, kādas iemaņas un zināšanas nepieciešamas viņu profesijā! Skolēni atzina, ka katrā profesijā ir savi pozitīvie un  arī negatīvie aspekti, tāpēc profesijas izvēlei pievērsīs lielu uzmanību. 

Mīļš paldies vēlreiz sakāms - 

Frizierei Evai Lejmalniecei,

Nacionālo bruņoto spēku speciālo uzdevumu vienības virsseržants Jānim Timeniekam,

HIP-HOP deju skolotājam Edmundam Veizānam,

Manikīrei Aijai Cercinai,

Programmētājam Alvim Bērziņam,

Izmeklētājai nodokļu un muitas policijas pārvaldē Marinai Znotiņai,

Grāmatvedei Initai Ponomarjovai,

Operatoram, atslēdzniekam Rolandam Ažēnam,

Bērnudārza skolotājai Inesei Mažei,

Mēbeļu restauratoram Andrim Bataram.

Galerija


Mēs (12.kl) karjeras nedēļas ietvaros apmeklējām kompānijas “Draugiem group” ofisu. Ekskursijas laikā mūs iepazīstināja ar tās apakšuzņēmumiem, viņu ideoloģiju, politiku. Uzņēmums nodarbojas ar aktuālu ideju īstenošanu produkta veidā, piemēram “Printful”, “GiftCardinfo.lv”, “zip.lv”, “Istabai”, u.c. Tika īpaši uzsvērts, kā veidot veiksmīgu karjeru, sākot sevi attīstīt un pilveidot jau tagad. Lielākai ieinteresēšanai, mums rādīja šī uzņēmuma darbinieku veiksmes stāstus. Jānis Palkavnieks izrādīja telpas un jaunākās tehnoloģijas ar kurām uzņēmums strādā. Šī pieredze mums kā 12.klasniekiem bija ļoti noderīga un tā daudziem palīdzēja veikt izvēli turpmākajai nākotnei.


„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekts “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Iļģuciema vidusskolā norit 01.09.2018. – 31.12.2020. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projektā ir iesaistīti visi Iļģuciema vidusskolas skolēni. Viņi darbojas, iepazīstot darba pasauli, pēta izglītības iespējas, strādā ar savu pašvērtējumu un mācās pieņemt karjeras lēmumus. Projekta ievaros tiek organizētas ekskursijas, meistarklases, diskusijas un nodarbības ar dažādu jomu profesionāļiem, kā arī tiek pilnveidotas skolēnu kompetences ikdienas mācību procesā.

2017./2018.m.g. Iļģuciema vidusskolā ar projekta finansiālu atbalstu notika 8 pasākumi: Mūzika – ne tikai māksla, bet profesija”, “Ražots Latvijā”,  “Amatnieks algu pelna”, “Pats sava ceļa gājējs”, Izglītības izstāde “Skola 2018”, “Zinātne un darbs”, “Profesija – aktieris. Skaistie mirkļi un ikdienas darbs”, “Kas es esmu? Kā man būt?”. Pasākumos skolēni iepazinās ar darba pasauli un tikās ar dažādiem uzņēmējiem – Dāvi Dudeli, Antonu Stepanovu, kā arī radošo profesiju pārstāvjiem – Raimondu Celmu un Ernestu Mediņu. 9.-12.klašu skolēniem izaicinājums bija strādāt ar pašnovērtējumu, analizējot sevi un uzstādot sev jaunus mērķus, kā arī izvērtējot izglītības iespējas Latvijā un ārzemēs. Savukārt, zinātni un darba tirgu vienā veselumā sapludināja labaratorium.lv pārstāvji.

          Kopumā apguvām 5 406 EUR lielu finansējumu, kas deva iespēju paplašināt mūsu skolēnu redzesloku, intereses un skatījumu uz iespējamo karjeras izvēles.

 

 


Vakances