Pasākumi

 Policijas lekcijas

19. februārī Iļģuciema vidusskolā viesojās “Gada policists 2018” - Rīgas pašvaldības policijas inspektors Māris Maļinovskis.

Māris Maļinovskis Rīgas pašvaldības policijā (RPP) amata pienākumus pilda RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļā.

Viņš ikdienā veic profilaktisko un izglītojošo darbu ar bērniem, novērš likumpārkāpumus pusaudžu vidū, bērnus tiesiski izglītojot, līdz ar to veicina bērnu orientāciju uz sabiedriskām un vispārcilvēciskām pamatvērtībām – izglītību, ģimeni, darbu un veselīgu dzīvesveidu.

Mūsu skolā  Māris Maļinovskis noorganizēja 4 izglītojošas lekcijas/nodarbības par tēmām:

“Drošības un kārtības noteikumi uz ielas, skolā” (4.a),

“Drošības un kārtības noteikumi internetvidē, savstarpējā cieņa un komunikācija” 5.a,

“Atkarība, atkarības vielu lietošanas sekas un atbildība” (7.a, 7.b)

 

Māris Maļinovskis, parādīja lielas zināšanas un spēja aizraut bērnus un jauniešus, tādejādi iemantojot, skolēnu uzticību, līdz ar to veicinot arī  uzticību Rīgas pašvaldības policijai.