Aktualitātes

Virtuālās ekskursijas Getliņi Eko

              Šodien Iļģuciema vidusskola dabaszinību un ķīmijas jomu ietvaros sākusi skolēnus iepazīstināt ar uzņēmumu Getliņu Eko virtuālajās ekskursijās. Pirmatklājēju gods šoreiz ticis 5.b klasei. Šī ir fantastiska iespēja,lai vēlreiz aktualizētu atkritumu šķirošanu un ilgtspējības jautājumus. Caur virtuālo atslēgas caurumu tiekam vietās, kuras klātienē neļautu apskatīt - šķirošanas punktos un siltumnīcās, kurās jau nobriest un gatavojas gardie Getliņu Eko tomāti un gurķi. Moderni tehnoloģiski risinājumi šeit tiek meklēti pat šķietami tik nemodernam procesam kā dārzeņu audzēšana. Savukārt otrajā nodarbības daļā skolēni analizē, kā cilvēku ieradumi un ekonomiskā situācija ietekmē atkritumu daudzumu un kā varētu samazināt nešķiroto atkritumu īpatsvaru. Diskusija izvēršas arī par karjeras izglītības tēmām, jo jaunieši ieinteresējās par vides aizsardzības jautājumiem un profesijām, kurās tiek meklēti oriģināli risinājumi.


Attālinātās mācības ieviesušas daudz un dažādas korekcijas, tomēr mūsu skolas vērtības palikušas nemainīgas - atbildība, uzticība, radošums un tradīcijas.
Mēs ticam, ka pats būtiskākais šai laikā ir nezaudēt sparu atbildīgi mācīties, būt uzticīgi klātesošam mācību procesā, un tai pašā laikā spēt nodalīt tradicionālo mācību laiku no radošas atpūtas.
 

Cik ✅ Tev izdodas atzīmēt mūsu vertību čeklistā?

 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY


Attālinātās mācības notiek atbilstoši skolas izstrādātajai kārtībai "Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process Iļģuciema vidusskolā"

 


Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā

(tālr. 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv)