Ēdnīca

Ēdnīcas kārtība Covid-19 laikā

Ēdināšanas grafiku nosaka skola, laicīgi informējot ēdinātāju par izmaiņām.

Ēdnīcas telpās vecāki un nepiederošas personas netiek ielaisti.

 Brokastis.

Sakarā ar Covid-19 brokastis nav pieejamas.

Pusdienas.

        10.30-11.10     ēd 1. un 2. klases.

        11.15-11.55     ēd 3. un 4. klases.

     

 1. un 2. klasēm pusdienas tiek porcionētas .

 3. un 4. klasēm pusdienas tiek pasniegtas kopējos traukos.

Launags: plkst. 14.10

Maksa par launagu 0,70 euro centi dienā.

Launags tiek porcionēts.

Norēķinu kārtība par launagiem:

Līdz piektdienai (ieskaitot) veikt pārskaitījumu par launagu uz norēķinu kontu :

          AS Swedbank,

          LV92HABA0551045546942,

          Pilnsabiedrība MMCA

un atsūtīt SMS atbildīgai personai Dainai 28890890 bērna vārdu, uzvārdu, klasi un laika periodu par kuru tiek maksāts.

 

Pārtikas pakas attālināto mācību laikā

Skolā tiek nodrošinātas pārtikas pakas skolēniem, kuri mācās attālināti.

Grafiks paku saņemšanai nosūtīts e-klasē.

 

Pārtikas pakas saturs nedēļai 04.01.-08.01.2021. 7.-12. klasei

Pārtikas pakas saturs nedēļai 11.01.-15.01.2021. 5.-12. klasei

 
Sākot ar 11.01. atsākas arī programma «Piens un augļi skolai». Piens un augļi tiek izdalīti reizē ar pārtikas paku.