Paziņojums

Par nekustamā īpašuma Rīgā ,Dzirciema ielā 109,būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 077 0184,nomas līgumu.2019.gada 15.janvārī Iļģuciema vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā,Dzirciema ielā 109,(iznomājamā platība 21,7 m2),būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 077 0184,nomas līgumu ar Pilnsabiedrību"MMCA,"reģistrācijas Nr. 40203161000,nomas maksa- EUR 130,42 bez PVN mēnesī,ar termiņu līdz 2024.gada 14.janvārim.