Skolas jaunais attīstības plāns

 Skolas kolektīvs strādā pie jaunas skolas attīstības stratēģijas

Skolēni jau atpūšas, bet skolotāji vēl cītīgi strādā, domājot par skolas turpmāko attīstību. 21.jūnijā viss skolas kolektīvs tikās kopā, lai vienotos par to, kādu skolu mēs nākotnē vēlamies redzēt – kādi būs mūsu skolēni, skolotāji un vecāki, kādas būs mūsu skolas vērtības.

Augustā, atgriežoties no atvaļinājuma, turpināsim darbu pie attīstības plāna, pulcējot klāt arī skolas vecākus un skolēnus.

Pielikumā padarītais

Galerija 

Direktores vietniece Guna Pudule