Vecākiem

Mīļie vecāki!

Laipni lūgti skolā 11.03.2015.uz Vecāku dienu!

 

Programmā:

  •  16.00-18.40
    • tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem (mācību priekšmetu kabinetos),  skolas administrāciju,  skolas atbalsta personālu;
    • skolēnu darbu izstāde, skolas power-point prezentācija par skolas darbu (skolas aktu zālē),
    • skolas muzeja izstāde.

 

  •  18.00- 18.40

1)  radoša mācību stunda vecākiem „Veidosim efektīvu nākotnes skolu!” (Nodarbību vadīs angļu valodas skolotāja Indra Egle un Gunta Tropa; stunda būs latviešu valodā. Aicinām vecākus aktīvi iesaistīties efektīvas nākotnes skolas veidošanā!)

2)  ķīmijas stunda "Bāzes neitralizēšana ar skābi" (Nodarbību vadīs ķīmijas un dabaszinību skolotāja Dace Samete; iespēja redzēt, kā praktiski skolotāja izmanto interaktīvo tāfelei mācību stundās un arī pašiem padarboties.)

 

Vecākiem uz nodarbībām jāpiesakās līdz 06.03.2015., nosūtot pieteikumu G.Pudulei E-klasē vai uz e-pastu: gpudule@gmail.com, norādot, kuru no nodarbībām vēlas apmeklēt.

 

  •  18.45 – 19.25 skolas teātra pulciņa „Kuššš....” izrāde „Skolas spoks” (vadītāja Līvija Roze, īpaši gaidīti tiek teātra pulciņa skolēnu vecāki)

Rīgas domes Labklājības departaments aicina vecākus apmeklēt novembra lekcijas par savstarpējām attiecībām ģimenē:

1) „Laika plānošana un jaunās tehnoloģijas vecākiem, sadarbojoties ar bērniem” (12.novembrī) 

Lekcijā tiks pārrunāti cēloņi, kāpēc bērni aizraujas ar jaunajām tehnoloģijām, un kāda ir saistība starp jaunajām tehnoloģijām un laika izjūtu. Lekcijas dalībnieki varēs gūt atbildes uz tādiem jautājumiem, kā: ”Kāpēc bērns tik ļoti aizraujas ar jaunajām tehnoloģijām?”, „Kā pieaugušais var palīdzēt bērnam jaunās tehnoloģijas lietot retāk?”, „Kā laika izjūtas attīstīšana palīdz bērnam tikt ar sevi galā?” un „Kā disciplinēt bērnu, lai viņš jaunās tehnoloģijas izmantotu pēc iespējas retāk?”. 

2)   „Atkarības un līdzatkarības ietekme uz bērnu audzināšanu” (26.novembrī) 

Lekcijā par atkarību tiks pārrunāta atkarības slimības mijiedarbības procesu ģimenē un tās veidi.  Speciālisti sniegs atbildes arī uz tādiem jautājumiem, kā „Kāda ir atkarības un līdzatkarības būtība?”, „Kā atkarība un līdzatkarība ietekmē bērna labsajūtu ģimenē?”, „Kāpēc ģimene, kurā ir atkarīgs tuvinieks, atsakās no palīdzības?” un „Kā palīdzēt bērnam, kurš aug atkarīgā un līdzatkarīgā ģimenē?

Vairāk informācijas par abām lekcijām - http://www.veseligsridzinieks.lv/aicina-pieteikties-lekcijam-par-personibas-attistibu-un-savstarpejam-attiecibam-gimene/

 3)   ”Tradīciju un rituālu iespējas ģimenē” (19.novembrī)

Šīs lekcijas tēmu speciālisti kopā ar lekcijas dalībniekiem pārrunās no vairākiem aspektiem un sniegs ieskatu gan paaudžu problemātikas, gan resursu jautājumos, kā arī ieteikumus, pēc kuriem apmeklētājiem būs vieglāk atpazīt savas ģimenes stiprās puses un vērtības - kā rast idejas un motivāciju stiprināt tik ļoti svarīgo tradīciju iedibināšanai savā ģimenē.

Vairāk informācijas - http://www.veseligsridzinieks.lv/aicinam-pieteikties-lekcijai-tradiciju-un-ritualu-iespejas-gimene/

 

PIETEIKŠANĀS LEKCIJĀM – uz e-pastu (norādot savu vārdu un uzvārdu) - veseligsridzinieks@riga.lv vai zvanot uz tālruni Līvai Vītolai -67105680

 

 

Uz tikšanos lekcijās!


 Sākoties jaunajam mācību gadam, Labklājības departaments, 

balstoties uz izvirzītajām prioritātēm par Rīgas pilsētas iedzīvotāju, 

it īpaši jauniešu, psihoemocionālās veselības stiprināšanu un 

informācijas pieejamības nodrošināšanu, turpina nodrošināt lekcijas 

vispārējās izglītības iestāžu skolēnu vecākiem par aktuālākajām 

skolēnu problēmām izglītības iestādēs un iespējām saņemt 

nepieciešamās atbildes uz jautājumiem savlaicīgai radušos grūtību 

risināšanai.

 

Š.g.3 novembrī plkst.18.30 arī mūsu skolā tiek piedāvāta izglītojoša 

lekcija 1.-9.klašu skolēnu vecākiem par tēmu 

„Mācību grūtības – informācija par izplatītākajām mācību 

grūtībām, kā tās izpaužas, kā atpazīt un kā vecāki var atbalstīt 

bērnus”

 

Lekciju lasīs sertificēta 

ģimenes psihoterapeite Vija Zēlerte

Lekcija ir bezmaksas!