Aktualitātes


Par mācību procesa organizāciju

Informējam, ka no Izglītības ministrijas piedāvātajiem trim modeļiem 2020./2021. mācību gada norisei Iļģuciema vidusskola šobrīd īsteno modeli B, kas nozīmē pilnīgu klātienes mācību darbu 1.-6. klases skolēniem un daļēji attālinātu 7.-12. klases skolēniem (noteiktās klašu grupas klātienē mācīsies katru otro dienu, savukārt pārējā laikā - attālināti, piedaloties tiešsaistes mācību stundās, pildot patstāvīgus uzdevumus, veicot projektus utt.). Atbilstoši apstākļiem, izvēlētais modelis var tikt mainīts vai pielāgots pēc nepieciešamības.
 

Atbilstošā dokumentācija: http://icvs.lv/ieksejie-kartibas-noteikumi

Grozījumi skolas Iekšējos kārtības noteikumos


 

!! Ieteikumi interešu izglītības īstenošanā COVID-19 izplatības ierobežošanas apstākļos: (1) (2)

Interešu izglītības nodarbības:


 

 

Valdeķu iela 1-33, Riga LV-1004   Valdeķu iela 1-33   Reg.No. 3360801007

Phone (371) 2614 6254, e-mail: ad_macibucentrs@inbox.lv


Mācību centrs „Amats un Dizains”

piedāvā

Rīgas Iļģuciema vidusskolas

1.-2.klases skolēniem

no 2020. gada 25. septembra

apmeklēt dambretes pulciņu vienu reizi nedēļā

piektdienās no 14:30-15:10


Nodarbības ilgums 40 min. Dalības maksa

EUR 15,00 mēnesī.

Sakarā ar epidēmijas Covid-19 ierobežojumiem pasniedzējs nodarbību vadīs maskā. Pēc nodarbībām tiks dezinficēti dambretes kauliņi.

Visiem, kuri vēlas piedalīties pulciņa darbībā, sūtīt informāciju uz e-pastu: ad_macibucentrs@inbox.lv

Papildus informācijai zvanīt  26146254 Monvīdam.

 


 

 Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā

(tālr. 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv)