Paziņojums (22.05.2019)

 

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Dzirciema ielā 109 (iznomājamā platība 1 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 0770184001, nomas līgumu.

17.04.2019. Iļģuciema vidusskola (iestāde) noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Dzirciema ielā 109 (iznomājamā platība 1 m²),
būves kadastra apzīmējums 
0100 0770184001,  nomas līgumu ar SIA  “Coffee master”, reģistrācijas Nr. 50003950501, nomas maksa  - EUR 110.50 mēnesī bez PVN, ar termiņu līdz 16.04.2024.