Pulciņi

Apstiprināts ar direktora rīkojumu 24.02.2020.Nr.VSIL-20-61-rs

 

Iļģuciema vidusskolas

interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiks 2019./2020.m.g.

 

 

 

Klašu grupa

Diena

Laiks

Vieta

Sandra Keisele

 

 

 

 

(Tautiskās dejas)

1.

II

13.20 – 14.40

Aktu zāle

 

4. - 6.

II

14.40 – 16.40

Aktu zāle

 

1.

IV

14.10 – 15.30

Aktu zāle

 

4. – 6.

IV

15.30 – 16.50

Aktu zāle

Katrīna  Zotova

 

 

 

 

(Tautiskās dejas)

2.

I, III

13.20 – 14.40

Aktu zāle

 

     3.

I, III

14.40 – 16.00

Aktu zāle

 

5. - 6.

I, III

16.00 – 17.40

Aktu zāle

Andra Krūmiņa

 

 

 

 

(Koris)

1.

I,V

13.20 – 14.20

306./ Aktu zāle

 

2. - 4.

II

13.20 - 14.20

306./ Aktu zāle

 

2. – 4.

IV

14.10 – 15.10

   306./Aktu zāle

 „Dadzīši” (Vokālais ansamblis)

2. – 4.

I,IV,V

7.55 – 8.35

            306.

 

 

II

14.20 – 15.00

            306.

Kristīne Gaile

 

 

 

 

(Koris)

5. - 12

I,III,V

7.40 – 8.35

125./Aktu zāle

(Vokālais ansamblis)

5 .- 12.

II,IV

7.55 -  8.35

125./Aktu zāle

Iveta Tauriņa/ Ņina Zaķe

Andra Brice/Aiga Frīdenberga

 

 

 

 

(Skolas vēstures muzejs/)

5.- 12.

I

15.05 - 16.25

301.

Agnese Sedlere

 

 

 

 

(Zīmēšana/gleznošana)

2.

I

15.00 - 16.00

105.

“Mana māksla”

  1. – 4.

I

16.00 – 17.00

105.

Līvija Roze

 

 

 

 

 „Kuššš” (Teātra pulciņš)

4. – 7.

II

15.00 - 16.20

117./209.

Aktu zāle

 

8. –  12.

II

16.20 – 17.40

117./209.

Aktu zāle

 

  1. -  7.

IV

14.20 – 15.00

117./209.

Aktu zāle

 

8. - 12.

IV

15.00 -16.20

117./209.

Aktu zāle

Dace Nagle

 

 

 

 

Dabaszinību pulciņš „Jaunais pētnieks”)

  1.  

III

15.05 – 15.45

219.

1xmēn. 4h ekskursija

1.

 

 

 

 

   2.–  4.

IV

14.20 – 15.00

219.

1xmēn. 4h ekskursija

  1. – 4.

 

 

 

Līga Vabulniece

 

 

 

 

(Orientēšanās, tūrisma pulciņš „Horizonts”)

5. – 12.

III

15.00 – 16.20

224.

Anna Pudule

 

 

 

 

(Mūsdienu dejas)

1. – 6.

I,IV

17.30 – 18.30

Aktu zāle/šautuve

 

7. - 12.

I,IV

18.30 – 19.30

Aktu zāle

 

  1. – 6.

V

16.30 – 17.30

Aktu zāle

Alda Juškevica

 

 

 

 

Sporta spēles

3.– 4.zēni

II

16.00 – 17.20

Sporta zāle

 

 

IV

14.15 – 15.35

Sporta zāle

Andris Tirša

 

 

 

 

(Florbols)

7. - 9.zēni

II

17.20 – 18.40

Sporta zāle

 

 

IV

16.30 – 17.50

Sporta zāle

Artūrs Lasmanis

 

 

 

 

(Florbols)

10 – 12.jaunieši

II, IV

18.40 – 20.00

Sporta zāle

Linda Morozova

 

 

 

 

(Sporta spēles)

1.-3.meit.

II,IV

13.30 – 14.50

Sporta zāle

(Sporta spēles)

  1. – 2.zēni

II,IV

14.50 – 16.10

Sporta zāle

 

1.-2.zēni (1.grupa)

II

12.40 – 13.20

Sporta zāle

 

1.-2.zēni (2.grupa)

IV

12.40 – 13.20

Sporta zāle

(Florbols)

4. – 6.meit.

II

16.10 – 17.20

Sporta zāle

 

 

IV

16.10 – 17.00

Sporta zāle

(Florbols)

7. – 9.meit.

II,IV

17.20 – 18.40

Sporta zāle

(Florbols)

10.- 12.jaunietes

II,IV

18.40 – 20.00

Sporta zāleMaksas pulciņš:

Keramika (224.kab.)

Trešdiena   14.40 – 15.25

                   15.25 – 16.10